OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 

 

 

 

Wójt Gminy - Ryszard Wittke

oświadczenie majątkowe wójta złożone na dwa miesiące przed zakończeniem kadencji

oświadczenie majątkowe do pobrania za rok 2017

oświadczenie majątkowe do pobrania za rok 2016

oświadczenie majątkowe do pobrania za rok 2015

korekta oświadczenia majątkowego wójta  za rok 2014

oświadczenie majątkowe do pobrania za rok 2014

oświadczenie majątkowe z dnia 09.12.2014r. (470.7 KB)

oświadczenie złożone na koniec kadencji  (384.5 KB)

oświadczenie do pobrania na 31.12.2013 (1.9 MB)

oświadczenie do pobrania za rok 2012 (410.5 KB)

oświadczenie do pobrania za rok 2011 (462.3 KB)

  oświadczenie do pobrania za rok 2010 (1.6 MB)

 oświadcznie do pobrania na dzień 30.11.2010r. (566.3 KB)

  oświadczenie do pobrania na dzień 31.08.2010r.
 (1.6 MB)

 oświadczenie do pobrania za 2009r. (1.5 MB)

 oświadczenie do pobrania za 2008r. (458.6 KB)
 oświadczenie do pobrania za 2007r. (333KB)
 archiwum-korekta oświadczenia (278KB)
 archiwum - oświadczenie do pobrania za 2006r. (94KB)
 archiwum - oświadczenie z dnia 29.12.2006r. (636KB)
 archiwum - oświadczenie z dnia 25.08.2006r. (470KB)
 archiwum - oświadczenie do pobrania za 2005 (564KB)
 archiwum - oświadczenie do pobrania za 2004 (358KB)
 archiwum - oświadczenie do pobrania za 2003  (599KB)

 

 

Skarbnik Gminy - Bogusława Gulewicz

oświadczenie majątkowe do pobrania za rok 2017

oświadczenie majątkowe do pobrania za rok 2016

oświadczenie majatkowe do pobrania za rok 2015

oświadczenie majątkowe do pobrania za rok 2014

oświadczenie do pobrania za 2013 (80.7 KB)

oświadczenie do pobrania za 2012 (258.6 KB)

oświadcznie do pobrania korekta za 2011 (487.4 KB)

oświadczenie do pobrania za 2011 (511.5 KB)

oświadczenie do pobrania 06.10.2011 (609.4 KB)

 

Dorota Wańkowicz

oświadczenie do pobrania 05.10.2011 (618.4 KB)

 oświadczenie do pobrania za 2010 (711.1 KB)

 oświadczenie do pobrania za 2009 (816.4 KB)

 oświadczenie do pobrania za 2008 (500.5 KB)
 oświadczenie do pobrania za 2007 (503KB)
 archiwum - oświadczenie do pobrania za 2006 (459KB)
 archiwum- oświadczenie do pobrania za 2005 (587KB)
 archiwum- oświadczenie do pobrania za 2004 (340KB)

 

 archiwum - oświadczenie do pobrania za 2003 (733KB)

 

 

Sekretarz Gminy - Wioletta Piechowska-Labuda

oświadczenie majątkowe do pobrania za rok 2017

oświadczenie majątkowe do pobrania za rok 2016

oświadczenie majatkowe do pobrania za rok 2015

oświadczenie majątkowe do pobrania za rok 2014

oświadczenie do pobrania za 2013 (97.3 KB)

oświadczenie z dnia 4 listopada 2013 (67.7 KB)

oświadczenie do pobrania za 2012 (243.7 KB)

oświadczenie do pobrania za 2011
 (669.3 KB)

 oświadczenie do pobrania za 2010 (607.2 KB)

 oświadczenie do pobrania za 2009 (671.2 KB)

  oświadczenie do pobrania za 2008 (540.9 KB)
 oświadczenie do pobrania za 2007 (573KB)
 archiwum - oświadczenie do pobrania za 2006 (265KB)

 

 

Sekretarz Gminy - zastępstwo - Magdalena Bojarczuk

 

oświadczenie do pobrania 19.10.2012 (586.5 KB)

oświadczenie do pobrania za 2012 (371.9 KB)

oświadczenie na dzień rozwiązania stosunku pracy 08.03.2013r.

 

Sekretarz Gminy - zastępstwo - Edyta Krefta

oświadczenie do pobrania -na dzień ustania stosunku pracy jako sekretarz (355.9 KB)

oświadczenie do pobrania - na dzień objęcia stanowiska(448.2 KB)

 

Maria Giczewska
 archiwum - oświadczenie do pobrania (317KB)
 archiwum- oświadczenie stan do 30.09.2007r. (225KB)
 archiwum - oświadczenie do pobrania za 2005 (905KB)
 archiwum - oświadczenie do pobrania za 2004 (279KB)
 archiwum - oświadczenie do pobrania za 2003 (740KB)

 

 

 

 

Kierownik Referatu Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich - Jerzy Dyktyński

oświadczenie majątkowe do pobrania za rok 2017- korekta

oświadczenie majątkowe do pobrania za rok 2017

oświadczenie majątkowe do pobrania za rok 2016 - korekta

oświadczenie majątkowe do pobrania za rok 2016

oświadczenie majatkowe do pobrania za rok 2015

oświadczenie majątkowe do pobrania za rok 2014

oświadczenie do pobrania za 2013 (94.9 KB)

oświadczenie do pobrania za 2012 (309.1 KB)

oświadczenie do pobrania korekta za 2011 (665.7 KB)

oświadczenie do pobrania za 2011 (630.5 KB)

 oświadczenie do pobrania za 2010 (510.7 KB)

 oświdczenie do pobrania za 2009 (779.2 KB)

  oświadczenie do pobrania za 2008 (253.2 KB)
 oswiadczenie do pobrania za 2007 (465KB)
 archiwum - oświadczenie do pobrania za 2006  (705KB)

 

Liczba odwiedzin : 2929
Podmiot udostępniający informację : Urząd
Osoba wprowadzająca informację : Krystyna Królikowska
Osoba odpowiedzialna za informację : Jerzy Dyktyński
Czas wytworzenia: 2008-09-16 15:07:00
Czas publikacji: 2018-11-28 15:16:03
Data przeniesienia do archiwum: Brak