Wersja archiwalna

ZAWIADOMIENIA O SESJACH RADY GMINY 

 

 

Zawiadomienie o Sesji Rady Gminy w dniu 1 grudnia 2014 roku.

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 1 grudnia 2014 roku o godzinie 12.00 w Urzędzie Gminy w Nowej Wsi Lęborskiej przy ul. Grunwaldzkiej 24  , w sali posiedzeń nr 117 odbędzie się pierwsza Sesja nowo wybranej Rady Gminy Nowa Wieś Lęborska...więcej (166.5 KB)

Zawiadomienie o Sesji Rady Gminy w dniu 5 grudnia 2014 roku.

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 5 grudnia 2014 roku o godzinie 14.30 w Urzędzie Gminy w Nowej Wsi Lęborskiej przy ul. Grunwaldzkiej 24 , w sali posiedzeń nr 117 odbędzie się II Sesja Rady Gminy Nowa Wieś Lęborska...więcej (41 KB)

Zawiadomienie o Sesji Rady Gminy w dniu 22 grudnia 2014 roku.

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 22 grudnia 2014 roku o godzinie 10.00 w Urzędzie Gminy w Nowej Wsi Lęborskiej przy ul. Grunwaldzkiej 24 , w sali posiedzeń nr 117 odbędzie się III Sesja Rady Gminy Nowa Wieś Lęborska...więcej (42.5 KB)

Zawiadomienie o Sesji Rady Gminy w dniu 16 stycznia 2015 roku.

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 16 stycznia 2015 roku o godzinie 13.00 w Urzędzie Gminy w Nowej Wsi Lęborskiej przy ul. Grunwaldzkiej 24 , w sali posiedzeń nr 117 odbędzie się IV Sesja Rady Gminy Nowa Wieś Lęborska...wiecej (41 KB)

Zawiadomienie o Sesji Rady Gminy w dniu 27 lutego 2015 roku.

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 27 lutego 2015 roku o godzinie 13.00 w Urzędzie Gminy w Nowej Wsi Lęborskiej przy ul. Grunwaldzkiej 24 , w sali posiedzeń nr 117 odbędzie się V Sesja Rady Gminy Nowa Wieś Lęborska...więcej (45 KB)

Zawiadomienie o Sesji Rady Gminy w dniu 25 marca 2015 roku.

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 25 marca 2015 roku o godzinie 13.00 w Urzędzie Gminy w Nowej Wsi Lęborskiej przy ul. Grunwaldzkiej 24 , w sali posiedzeń nr 117 odbędzie się VI Sesja Rady Gminy Nowa Wieś Lęborska...więcej (45 KB)

Zawiadomienie o Sesji Rady Gminy w dniu 22 maja 2015 roku.

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 22 maja 2015 roku o godzinie 12.00 w Urzędzie Gminy w Nowej Wsi Lęborskiej przy ul. Grunwaldzkiej 24 , w sali posiedzeń nr 117 odbędzie się VII Sesja Rady Gminy Nowa Wieś Lęborska...więcej

Zawiadomienie o Sesji Rady Gminy w dniu 22 maja 2015 roku.

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 8 czerwca 2015 roku o godzinie 14.00 w Urzędzie Gminy w Nowej Wsi Lęborskiej przy ul. Grunwaldzkiej 24 , w sali posiedzeń nr 117 odbędzie się VIII Sesja Ndzwyczajna Rady Gminy Nowa Wieś Lęborska...więcej

Zawiadomienie o Sesji Rady Gminy w dniu 25 czerwca 2015 roku.

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 25 czerwca 2015 roku o godzinie 12.00 w Urzędzie Gminy w Nowej Wsi Lęborskiej przy ul. Grunwaldzkiej 24 , w sali posiedzeń nr 117 odbędzie się IX Sesja Rady Gminy Nowa Wieś Lęborska...więcej

Zawiadomienie o Sesji Rady Gminy w dniu 21 sierpnia 2015 roku.

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 21 sierpnia 2015 roku o godzinie 13.00 w Urzędzie Gminy w Nowej Wsi Lęborskiej przy ul. Grunwaldzkiej 24 , w sali posiedzeń nr 117 odbędzie się X Sesja Rady Gminy Nowa Wieś Lęborska...więcej

Zawiadomienie o Sesji Rady Gminy w dniu 29 września 2015 roku.

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 29 września 2015 roku o godzinie 13.00 w Urzędzie Gminy w Nowej Wsi Lęborskiej przy ul. Grunwaldzkiej 24 , w sali posiedzeń nr 117 odbędzie się XI Sesja Rady Gminy Nowa Wieś Lęborska...więcej

Zawiadomienie o Sesji Rady Gminy w dniu 13 listopada 2015 roku.

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 13 listopada 2015 roku o godzinie 13.00 w Urzędzie Gminy w Nowej Wsi Lęborskiej przy ul. Grunwaldzkiej 24 , w sali posiedzeń nr 117 odbędzie się XII Sesja Rady Gminy Nowa Wieś Lęborska..więcej

Zawiadomienie o Sesji Rady Gminy w dniu 22 grudnia 2015 roku.

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 22 grudnaia 2015 roku o godzinie 13.00 w Urzędzie Gminy w Nowej Wsi Lęborskiej przy ul. Grunwaldzkiej 24 , w sali posiedzeń nr 117 odbędzie się XIV Sesja Rady Gminy Nowa Wieś Lęborska...więcej

Zawiadomienie o Sesji Rady Gminy w dniu 25 stycznia 2016 roku.

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 25 stycznia 2016 roku o godzinie 13.00 w Urzędzie Gminy w Nowej Wsi Lęborskiej przy ul. Grunwaldzkiej 24 , w sali posiedzeń nr 117 odbędzie się XV Sesja Rady Gminy Nowa Wieś Lęborska...więcej

Zawiadomienie o Sesji Rady Gminy w dniu 10 marca 2016 roku.

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 10 marca 2016 roku o godzinie 13.00 w Urzędzie Gminy w Nowej Wsi Lęborskiej przy ul. Grunwaldzkiej 24 , w sali posiedzeń nr 117 odbędzie się XVI Sesja Rady Gminy Nowa Wieś Lęborska...więcej

Zawiadomienie o Sesji Rady Gminy w dniu 19 kwietnia 2016 roku.

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 19 kwietnia 2016 roku o godzinie 15.00 w Urzędzie Gminy w Nowej Wsi Lęborskiej przy ul. Grunwaldzkiej 24 , w sali posiedzeń nr 117 odbędzie się XVIII Sesja Nadzwyczajna Rady Gminy Nowa Wieś Lęborska ...więcej

Zawiadomienie o Sesji Rady Gminy w dniu 6 maja 2016 roku.

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 6 maja 2016 roku o godzinie 13.00 w Urzędzie Gminy w Nowej Wsi Lęborskiej przy ul. Grunwaldzkiej 24 , w sali posiedzeń nr 117 odbędzie się XIX Sesja Rady Gminy Nowa Wieś Lęborska...więcej

Zawiadomienie o Sesji Nadzwyczajnej Rady Gminy w dniu 20 czerwca 2016 roku.

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 20 czerwca 2016 roku o godzinie 15.30 w Urzędzie Gminy w Nowej Wsi Lęborskiej przy ul. Grunwaldzkiej 24 , w sali posiedzeń nr 117 odbędzie się XXII Sesja Nadzwyczajna Rady Gminy Nowa Wieś Lęborska...więcej

Zawiadomienie o Sesji Rady Gminy w dniu 31 sierpnia 2016 roku.

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 31 sierpnia 2016 roku o godzinie 13.00 w Urzędzie Gminy w Nowej Wsi Lęborskiej przy ul. Grunwaldzkiej 24 , w sali posiedzeń nr 117 odbędzie się XXIV Sesja Rady Gminy Nowa Wieś Lęborska... więcej

Zawiadomienie o Sesji Rady Gminy w dniu 3 października 2016 roku.

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 3 października  2016 roku o godzinie 13.00 w Urzędzie Gminy w Nowej Wsi Lęborskiej przy ul. Grunwaldzkiej 24 , w sali posiedzeń nr 117 odbędzie się XXVI Sesja Rady Gminy Nowa Wieś Lęborska...więcej

Zawiadomienie o Sesji Rady Gminy w dniu 30 listopada 2016 roku.

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 30 listopada  2016 roku o godzinie 13.00 w Urzędzie Gminy w Nowej Wsi Lęborskiej przy ul. Grunwaldzkiej 24 , w sali posiedzeń nr 117 odbędzie się XXVIII Sesja Rady Gminy Nowa Wieś Lęborska...więcej

Zawiadomienie o Sesji Rady Gminy w dniu 19  grudnia 2016 roku.

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 19 grudnia  2016 roku o godzinie 13.00 w Urzędzie Gminy w Nowej Wsi Lęborskiej przy ul. Grunwaldzkiej 24 , w sali posiedzeń nr 117 odbędzie się XXIX Sesja Rady Gminy Nowa Wieś Lęborska..więcej

Zawiadomienie o Sesji Rady Gminy w dniu 17 lutego 2017 roku.

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 17 lutego  2017 roku o godzinie 13.00 w Urzędzie Gminy w Nowej Wsi Lęborskiej przy ul. Grunwaldzkiej 24 , w sali posiedzeń nr 117 odbędzie się XXXI Sesja Rady Gminy Nowa Wieś Lęborska...więcej

Zawiadomienie o Sesji Rady Gminy w dniu 27 kwietnia 2017 roku.

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 27 kwietnia  2017 roku o godzinie 13.00 w Bibliotece Publicznej w Nowej Wsi Lęborskiej przy ul. Lęborskiej 20, odbędzie się XXXIIII Sesja Rady Gminy Nowa Wieś Lęborska...więcej

Zawiadomienie o Sesji Rady Gminy w dniu 7 czerwca 2017 roku.

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 7 czerwca  2017 roku o godzinie 13.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Nowej Wsi Lęborskiej przy ul. Lęborskiej 20, odbędzie się XXXIV Sesja Rady Gminy Nowa Wieś Lęborska...więcej

Zawiadomienie o Sesji Rady Gminy w dniu 22 czerwca 2017 roku.

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 22 czerwca  2017 roku o godzinie 13.00 w Urzędzie Gminy w Nowej Wsi Lęborskiej przy ul. Grunwaldzkiej 24, w sali posiedzeń nr 117 odbędzie się XXXV Sesja Rady Gminy Nowa Wieś Lęborska...więcej

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 18 sierpnia  2017 roku o godzinie 13.00 w Urzędzie Gminy w Nowej Wsi Lęborskiej przy ul. Grunwaldzkiej 24, w sali posiedzeń nr 117 odbędzie się XXXVI Sesja Rady Gminy Nowa Wieś Lęborska...więcej   

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 28 września  2017 roku o godzinie 13.00 w Urzędzie Gminy w Nowej Wsi Lęborskiej przy ul. Grunwaldzkiej 24, w sali posiedzeń nr 117 odbędzie się XXXVII Sesja Rady Gminy Nowa Wieś Lęborska...więcej

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 24 listopada  2017 roku o godzinie 13.00 w Urzędzie Gminy w Nowej Wsi Lęborskiej przy ul. Grunwaldzkiej 24, w sali posiedzeń nr 117 odbędzie się XXXIX Sesja Rady Gminy Nowa Wieś Lęborska...więcej

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 20 grudnia  2017 roku o godzinie 13.00 w Urzędzie Gminy w Nowej Wsi Lęborskiej przy ul. Grunwaldzkiej 24, w sali posiedzeń nr 117 odbędzie się XL  Sesja Rady Gminy Nowa Wieś Lęborska...więcej

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 25 stycznia  2017 roku o godzinie 13.00 w Urzędzie Gminy w Nowej Wsi Lęborskiej przy ul. Grunwaldzkiej 24, w sali posiedzeń nr 117 odbędzie się XLI  Sesja Rady Gminy Nowa Wieś Lęborska...więcej

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 2 marca 2018 roku o godz. 13.00 w sali nr 117 Urzędu Gminy w Nowej Wsi Lęborskiej przy ul. Grunwaldzkiej 24, odbędzie się XLIII Sesja Rady Gminy Nowa Wieś Lęborska ...więcej

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 16 kwietnia 2018 roku o godz. 10.00 w sali nr 117 Urzędu Gminy w Nowej Wsi Lęborskiej przy ul. Grunwaldzkiej 24, odbędzie się XLV Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Nowa Wieś Lęborska...więcej

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 18 maja 2018 roku o godz. 13.00 w sali nr 117 Urzędu Gminy w Nowej Wsi Lęborskiej przy ul. Grunwaldzkiej 24, odbędzie się XLV Sesja Rady Gminy Nowa Wieś Lęborska... więcej

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 8 czerwca 2018 roku o godz. 13.00 w sali nr 117 Urzędu Gminy w Nowej Wsi Lęborskiej przy ul. Grunwaldzkiej 24, odbędzie się XLVI Sesja Rady Gminy Nowa Wieś Lęborska...więcej

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 29 czerwca 2018 roku o godz. 13.00 w sali nr 117 Urzędu Gminy w Nowej Wsi Lęborskiej przy ul. Grunwaldzkiej 24, odbędzie się XLVII Sesja Rady Gminy Nowa Wieś Lęborska...więcej

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 24 sierpnia 2018 roku o godz. 13.00 w sali nr 117 Urzędu Gminy w Nowej Wsi Lęborskiej przy ul. Grunwaldzkiej 24, odbędzie się XLVIII Sesja Rady Gminy Nowa Wieś Lęborska...więcej

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 28 wrzesnia 2018 roku o godz. 13.00 w sali nr 117 Urzędu Gminy w Nowej Wsi Lęborskiej przy ul. Grunwaldzkiej 24, odbędzie się XLIX Sesja Rady Gminy Nowa Wieś Lęborska...więcej

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 17 października 2018 roku o godz. 12.00 w sali nr 117 Urzędu Gminy w Nowej Wsi Lęborskiej przy ul. Grunwaldzkiej 24, odbędzie się L Sesja Nadzwyczajna Rady Gminy Nowa Wieś Lęborska....więcej

 

Liczba odwiedzin : 1101
Podmiot udostępniający informację : Urząd
Osoba wprowadzająca informację : Elżbieta Szymankiewicz
Osoba odpowiedzialna za informację : Elżbieta Szymankiewicz
Czas wytworzenia: 2014-11-26 11:43:55
Czas publikacji: 2018-10-16 10:26:37
Data przeniesienia do archiwum: 2018-12-03