INFORMACJA z otwarcia ofert dot. przetargu nieograniczonego pn. Dowóz dzieci do szkół w roku szkolnym 2017/2018 

 

 

   Nowa Wieś Lęborska, 23.08.2017r.                                                                

Znak sprawy RRG.271.20.2017

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania pod nazwą Dowóz dzieci do szkół w roku szkolnym 2017/2018 na terenie Gminy Nowa Wieś Lęborska i miasta Lębork.

 

Zbiorcze zestawienie złożonych ofert:

Nr oferty

Nazwa Wykonawcy

Zamawiający na realizację zamówienia

przeznaczył kwotę brutto [zł]

Cena oferty brutto [zł]

Oferowany

termin płatności faktur

1

Usługi Hotelarskie – Pokoje Gościnne ”KUBUŚ” Bożena Krawczyk

Ul. B. Chrobrego 8

84-360 Łeba

720.000,00

790.508,16

do 15 dni

 

Termin wykonania zamówienia: do dnia 30.06.2018r.

Wyk. Ł. Mertowski

Tel. (59) 861-24-28 wew. 34

 

Liczba odwiedzin : 225
Podmiot udostępniający informację : Urząd
Osoba wprowadzająca informację : Łukasz Mertowski
Osoba odpowiedzialna za informację : Wojciech Guźniczak
Czas wytworzenia: 2017-08-23 22:24:38
Czas publikacji: 2017-08-24 18:19:53
Data przeniesienia do archiwum: Brak