Wójt Gminy Nowa Wieś Lęborska informuje iż zgodnie z art.35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2016 r, poz. 2147 z poźn. zmianami ) na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Nowej Wsi Lęborskiej został wywieszony na okres 21 dni tj. od dnia 07 września 2017 roku do dnia 28 września 2017 roku  

 

 

 

  Wójt Gminy   Nowa Wieś Lęborska

informuje   

 

 

iż   zgodnie  z art.35 ust.1  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku   o gospodarce nieruchomościami

( Dz. U. z  2016 r, poz. 2147 z poźn. zmianami ) na  tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Nowej Wsi Lęborskiej został wywieszony na okres 21 dni

tj. od dnia 07 września  2017 roku  do dnia 28 września 2017 roku

 

 

1/ wykaz  nieruchomości przeznaczonych  do zbycia w drodze przetargu :

- działka nr 315  o powierzchni 0,43  ha,  położona  w obrębie ewidencyjnym Rekowo Lęborskie

 

Osoby,  którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości wymienione w art.34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. z 2016 roku,poz.2147 z późn. zmianami)  mogą składać wnioski o nabycie nieruchomości w terminie w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia niniejszego wykazu .

 

 

Załączniki

Ogłoszenie.pdf

Data: 2017-09-14 09:49:14 Rozmiar: 71.92k Format: .pdf Pobierz
Liczba odwiedzin : 228
Podmiot udostępniający informację : Urząd
Osoba wprowadzająca informację : Katarzyna Tabor
Osoba odpowiedzialna za informację : Łukasz Mertowski
Czas wytworzenia: 2017-09-14 09:49:14
Czas publikacji: 2017-09-14 09:49:14
Data przeniesienia do archiwum: Brak