INFORMACJA z otwarcia ofert dot. przetargu nieograniczonego pn. Przebudowa drogi gminnej dz. nr 524/2 obr. Krępa Kaszubska. 

 

 

         Nowa Wieś Lęborska, 25.09.2017r.

                                                                      

Znak sprawy RRG.271.19.2017

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej dz. nr 524/2 obr. Krępa Kaszubska”.

 

Zbiorcze zestawienie złożonych ofert:

Nr oferty

Nazwa Wykonawcy

Zamawiający na realizację zamówienia

przeznaczył kwotę brutto [zł]

Cena oferty brutto [zł]

Oferowany

okres gwarancji jakości

Oferowany termin płatności

1

Produkcja i Eksploatacja Kruszywa „FORMELLA” s.c.

Niepoczołowice 3A, 84-223 Linia

197.000,00

288.168,48

60 m-cy

do 30 dni

2

Usługi Ogólnobudowlane Leszek Piechowski

Pogorszewo 2/1

84-351 Nowa Wieś Lęborska

197.000,00

177.431,81

48 m-cy

do 30 dni

3

Usługi Komunalne i Transportowe Zbigniew Naczk

Osowo Lęborskie 24a, 84-312 Cewice

197.000,00

219.459,06

60 m-cy

do 30 dni

4

PHU Dominik Brzeziński

Sznurki 115, 83-324 Brodnica Górna

197.000,00

189.020,25

60 m-cy

do 30 dni

5

Usługi Ogólnobudowlane „MAŁY”

Maciej Hinc

Sarnowy 7

83-423 Wielki Klincz

197.000,00

223.159,52

60 m-cy

do 30 dni

Termin wykonania zamówienia: do dnia 31.10.2017r.

 

 

 

Wyk. Ł. Mertowski

Tel. (59) 861-24-28 wew. 34

 

Liczba odwiedzin : 266
Podmiot udostępniający informację : Urząd
Osoba wprowadzająca informację : Łukasz Mertowski
Osoba odpowiedzialna za informację : Łukasz Mertowski
Czas wytworzenia: 2017-09-25 15:17:27
Czas publikacji: 2017-09-25 15:17:27
Data przeniesienia do archiwum: Brak