O G Ł O S Z E N I E o zakończeniu przetargu wynikiem negatywnym 

 

 

Znak sprawy:RRG.6840.9.2017                                                                                                                                Nowa Wieś Lęborska, 20.10.2017

 

 

O G Ł O S Z E N I E

o zakończeniu przetargu wynikiem negatywnym

Zgodnie z art. 40. ust 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. z 2016 roku poz.2147 z pozn. zm/, przetarg uważa się za zakończony wynikiem negatywnym, jeżeli nikt nie przystąpił do przetargu ustnego.

W związku z powyższym Wójt Gminy Nowa Wieś Lęborska informuje, że czwarty przetarg ustny nieograniczony, który odbył się w dniu 20.10.2017 roku, na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Nowa Wieś Lęborska, oznaczonych numerami: 67/12 o powierzchni 0,0251 ha,  67/15 o powierzchni 0,0186 ha, położonych w obrębie ewidencyjnym Kębłowo Nowowiejskie (KW SL1L/00026151/4) zakończył się wynikiem negatywnym

 

ogłoszenie...

 

Liczba odwiedzin : 300
Podmiot udostępniający informację : Urząd
Osoba wprowadzająca informację : Jarosław Lipski
Osoba odpowiedzialna za informację : Wojciech Guźniczak
Czas wytworzenia: 2017-10-20 15:09:04
Czas publikacji: 2017-10-20 15:09:04
Data przeniesienia do archiwum: Brak