Wersja archiwalna

Projekty uchwał na sesję nr XLV Rady Gminy 

 

 

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego nr 5 mieszczącego się w budynku wielorodzinnym Krępa Kaszubska 12 a obręb ewidencyjny Krępa Kaszubska na rzecz najemcy...więcej

Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w obrębie geodezyjnym Łebień gmina Nowa Wieś Lęborska (działka nr 3/3)...więcej

Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu  zagospodarowania przestrzennego w obrębach ewidencyjnych Obliwice i Łebień, gm. Nowa Wieś Lęborska...więcej
Projekt uchwały w sprawie  przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie działki nr 116/6 w miejscowości Mosty, obręb Lubowidz, gmina Nowa Wieś Lęborska...więcej

Projekt uchwały w sprawie zaliczenia dróg na terenie gminy Nowa Wieś Lęborska do kategorii dróg gminnych...więcej

Projekt uchwały  określenia sezonu kąpielowego na rok 2018 na terenie gminy Nowa Wieś Lęborska...więcej

Projekt uchwały określenia wykazu kąpielisk na rok 2018 na terenie Gminy Nowa Wieś Lęborska...więcej

 

Liczba odwiedzin : 108
Podmiot udostępniający informację : Urząd
Osoba wprowadzająca informację : Elżbieta Szymankiewicz
Osoba odpowiedzialna za informację : Elżbieta Szymankiewicz
Czas wytworzenia: 2018-05-11 09:34:31
Czas publikacji: 2018-05-11 11:59:39
Data przeniesienia do archiwum: 2019-01-17