Informacja Wójt Gminy Nowa Wieś Lęborska informuje, że od dnia 12 czerwca 2018 roku wchodzi w życie nowa taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. Taryfa została zatwierdzona Decyzją GD.RET.070/139/D/2018.KP z dnia 21.05.2018 r przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z siedzibą w Gdańsku. Zgodnie z art. 24f ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2017r., poz. 328, z późn. zm.) taryfa wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia przez organ regulacyjny (PGW Wody Polskie).Organ regulacyjny ogłosił zatwierdzoną taryfę na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w dniu 04 czerwca 2018 r. W związku z powyższym nowa taryfa obowiązuje od 12 czerwca 2018 r. Taryfa została zatwierdzona na okres 3 lat. Zgodnie z art. 24 e pkt. 2 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2017, poz. 328 z późn. zm), Wójt Gminy Nowa Wieś Lęborska zamieszcza zatwierdzoną taryfę.  

 

 

 

Załączniki

Taryfy GZUK na rok 2018.pdf

Data: 2018-06-14 14:53:20 Rozmiar: 2.31M Format: .pdf Pobierz
Liczba odwiedzin : 38
Podmiot udostępniający informację : Urząd
Osoba wprowadzająca informację : Katarzyna Tabor
Osoba odpowiedzialna za informację : Wojciech Guźniczak
Czas wytworzenia: 2018-06-14 14:53:20
Czas publikacji: 2018-06-14 14:53:20
Data przeniesienia do archiwum: Brak