Obwieszczenie Wójta Gminy Nowa Wieś Lęborska 

 

 

 

Obwieszczenie

Wójta Gminy Nowa Wieś Lęborska

 

 

 

            Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U z 2017r., poz. 1073 ze zmianami)

Zawiadamiam, że w dniu 06.11.2018r. wydana została decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji:

 

 

Przebudowa drogi polegającej na utwardzeniu płytami Yomb

na działce nr 745

w obrębie ewidencyjnym Lubowidz

 

Obwieszczenie...

 

Liczba odwiedzin : 77
Podmiot udostępniający informację : Urząd
Osoba wprowadzająca informację : Krystyna Królikowska
Osoba odpowiedzialna za informację : Wojciech Guźniczak
Czas wytworzenia: 2018-11-06 15:53:54
Czas publikacji: 2018-11-06 15:53:54
Data przeniesienia do archiwum: Brak