ZAWIADOMIENIA O POSIEDZENIACH KOMISJI VIII KADENCJI 

 
 

Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Gminy Nowa Wieś Lęborska w dniu 27.11. 2018 roku.

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 27 listopada 2018 roku o godzinie 14.00 w Urzędzie Gminy w Nowej Wsi Lęborskiej przy ul. Grunwaldzkiej 24 , w sali posiedzeń nr 117 odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy Nowa Wieś Lęborska...więcej

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Budżetu i Rozwoju Rady Gminy w dniu 05.12.2018 roku.

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 5 grudnia 2018 roku o godzinie 15.30 w Urzędzie Gminy w Nowej Wsi Lęborskiej przy ul. Grunwaldzkiej 24 , w sali posiedzeń nr 116 odbędzie się posiedzenie Komisji Rozwoju i Budżetu Rady Gminy Nowa Wieś Lęborska...więcej

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki i Polityki Społecznej Rady Gminy w dniu 10.12.2018 roku.

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 10 grudnia 2018 roku o godzinie 15.00 w Urzędzie Gminy w Nowej Wsi Lęborskiej przy ul. Grunwaldzkiej 24 , w sali posiedzeń nr 116 odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki i Polityki Społecznej ..więcej

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Insrastruktury Komunalnej i Ochrony Środowiska Rady Gminy w dniu 10.12.2018 roku.

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 10 grudnia 2018 roku o godzinie 16.00 w Urzędzie Gminy w Nowej Wsi Lęborskiej przy ul. Grunwaldzkiej 24 , w sali posiedzeń nr 116 odbędzie się posiedzenie Komisji Rozwoju i Budżetu Rady Gminy Nowa Wieś Lęborska ...wiecej

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Insrastruktury Komunalnej i Ochrony Środowiska Rady Gminy w dniu 14.01.2019 roku.

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 14 stycznia 2019 roku o godzinie 16.00 w Urzędzie Gminy w Nowej Wsi Lęborskiej przy ul. Grunwaldzkiej 24 , w sali posiedzeń nr 116 odbędzie się posiedzenie Komisji Infrastruktury Komunalnej i Ochrony Środowiska Rady Gminy Nowa Wieś Lęborska...więcej

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w dniu 15.01.2019 roku.

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 15 stycznia 2019 roku o godzinie 15.00 w Urzędzie Gminy w Nowej Wsi Lęborskiej przy ul. Grunwaldzkiej 24 , w sali posiedzeń nr 116 odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Nowa Wieś Lęborska...więcej

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Budżetu i Rozwoju Rady Gminy w dniu 15.01.2019 roku.

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 15 stycznia 2019 roku o godzinie 15.30 w Urzędzie Gminy w Nowej Wsi Lęborskiej przy ul. Grunwaldzkiej 24 , w sali posiedzeń nr 116 odbędzie się posiedzenie Komisji Rozwoju i Budżetu Rady Gminy Nowa Wieś Lęborska...więcej

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki i Polityki Społecznej Rady Gminy w dniu 16.01.2019 roku.

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 16 stycznia 2019 roku o godzinie 15.30 w Urzędzie Gminy w Nowej Wsi Lęborskiej przy ul. Grunwaldzkiej 24 , w sali posiedzeń nr 116 odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki i Polityki Społecznej..więcej

Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Gminy Nowa Wieś Lęborska w dniu 22.01. 2019 roku.

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 22 stycznia 2019 roku o godzinie 15.00 w Urzędzie Gminy w Nowej Wsi Lęborskiej przy ul. Grunwaldzkiej 24 , w sali posiedzeń nr 117 odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy Nowa Wieś Lęborska...więcej

 
Liczba odwiedzin : 72
Podmiot udostępniający informację : Urząd
Osoba wprowadzająca informację : Elżbieta Szymankiewicz
Osoba odpowiedzialna za informację : Elżbieta Szymankiewicz
Czas wytworzenia: 2018-11-27 08:04:47
Czas publikacji: 2019-01-16 10:55:50
Data przeniesienia do archiwum: Brak