ZAWIADOMIENIA O POSIEDZENIACH KOMISJI VIII KADENCJI 

 

 

Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Gminy Nowa Wieś Lęborska w dniu 15.12. 2015 roku.

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 27 listopada 2018 roku o godzinie 14.00 w Urzędzie Gminy w Nowej Wsi Lęborskiej przy ul. Grunwaldzkiej 24 , w sali posiedzeń nr 117 odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy Nowa Wieś Lęborska...więcej

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Budżetu i Rozwoju Rady Gminy w dniu 05.12.2018 roku.

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 5 grudnia 2018 roku o godzinie 15.30 w Urzędzie Gminy w Nowej Wsi Lęborskiej przy ul. Grunwaldzkiej 24 , w sali posiedzeń nr 116 odbędzie się posiedzenie Komisji Rozwoju i Budżetu Rady Gminy Nowa Wieś Lęborska...więcej

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki i Polityki Społecznej Rady Gminy w dniu 10.12.2018 roku.

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 10 grudnia 2018 roku o godzinie 15.00 w Urzędzie Gminy w Nowej Wsi Lęborskiej przy ul. Grunwaldzkiej 24 , w sali posiedzeń nr 116 odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki i Polityki Społecznej ..więcej

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Insrastruktury Komunalnej i Ochrony Środowiska Rady Gminy w dniu 10.12.2018 roku.

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 10 grudnia 2018 roku o godzinie 16.00 w Urzędzie Gminy w Nowej Wsi Lęborskiej przy ul. Grunwaldzkiej 24 , w sali posiedzeń nr 116 odbędzie się posiedzenie Komisji Rozwoju i Budżetu Rady Gminy Nowa Wieś Lęborska ...wiecej

 

Liczba odwiedzin : 36
Podmiot udostępniający informację : Urząd
Osoba wprowadzająca informację : Elżbieta Szymankiewicz
Osoba odpowiedzialna za informację : Elżbieta Szymankiewicz
Czas wytworzenia: 2018-11-27 08:04:47
Czas publikacji: 2018-12-05 10:11:13
Data przeniesienia do archiwum: Brak