SKŁADY OSOBOWE KOMISJI STAŁYCH 

 
 

 KOMISJA BUDŻETU I ROZWOJU

1. Marian Syldatk - przewodniczący komisji

2. Monika Włusek - z-ca przewodn. komisji

3. Marek Baranowski

4. Krystian Chrzanowski

3. Roman Downar - Zapolski

4. Zdzisław Korda

5. Ireneusz Radtke

6. Urszula Sech

8. Radosław Wiśniewski


KOMISJA INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA

1. Ireneusz Radtke - przewodniczący komisji

2. Andrzej Florczyk - z-ca przewodn. komisji

3. Marek Baranowski

4. Roman Downar - Zapolski

5. Katarzyna Frankowska- Kręcisz

6. Rafał Gajewski

 

KOMISJA OŚWIATY, KULTURY, SPORTU, TURYSTYKI I POLITYKI SPOŁECZNEJ

1. Rafał Gajewski  - przewodniczący komisji

2. Radosław Wiśniewski - z-ca przewodn. komisji

3. Andrzej Florczyk

4. Katarzyna Frankowska- Kręcisz

5. Zdzisław Korda

6. Marek Malinowski

7. Marian Syldatk

KOMISJA REWIZYJNA

1. Ludwika Darznik - przewodnicząca komisji

2. Renata Palczewska - z-ca przewodn.komisji

3. Krystian Chrzanowski

4. Marek Malinowski

5. Monika Włusek

 

KOMISJA SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI

1. Urszula Sech - przewodnicząca komisji

2. Ludwika Darznik

3. Renata Palczewska

 
Liczba odwiedzin : 140
Podmiot udostępniający informację : Urząd
Osoba wprowadzająca informację : Elżbieta Szymankiewicz
Osoba odpowiedzialna za informację : Elżbieta Szymankiewicz
Czas wytworzenia: 2018-12-03 11:24:17
Czas publikacji: 2018-12-03 11:50:34
Data przeniesienia do archiwum: Brak