Obwieszczenie Wójta Gminy Nowa Wieś Lęborska o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji: budowa linii kablowej oświetlenia drogowego działka nr 328/1, 376, 383, 393 w obrębie ewidencyjnym Tawęcino 

 
 

Obwieszczenie

Wójta Gminy Nowa Wieś Lęborska

o wszczęciu postępowania administracyjnego

 

 

            Zgodnie z art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu Postępowania Administracyjnego w związku z art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018r. poz. 1945 z późn. zm.)

 

Zawiadamiam strony postępowania :

że w dniu 24.10.2018r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek                    

ENERGA Oświetlenie Sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie

pełn. FIN-EL a.z Aleksandra Zielińska

ul. Rodła 2a/2

84-300 Lębork

w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji:

 

budowa linii kablowej oświetlenia drogowego

działka nr 328/1, 376, 383, 393
w obrębie ewidencyjnym Tawęcino

 

Obwieszczenie...

 

 
Liczba odwiedzin : 19
Podmiot udostępniający informację : Urząd
Osoba wprowadzająca informację : Krystyna Królikowska
Osoba odpowiedzialna za informację : Wojciech Guźniczak
Czas wytworzenia: 2018-12-05 15:01:05
Czas publikacji: 2018-12-05 15:01:05
Data przeniesienia do archiwum: Brak