Obwieszczenie Wójta Gminy Nowa Wieś Lęborska o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji: rozbudowa istniejącego gazociągu i budowie przyłącza na działkach nr 6/5, 10/12 w obrębie geodezyjnym Lubowidz. 

 
 

                         

 

Obwieszczenie

Wójta Gminy Nowa Wieś Lęborska

o wszczęciu postępowania administracyjnego

 

 

            Zgodnie z art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu Postępowania Administracyjnego w związku z art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018r. poz. 1945 z późn. zm.)

 

Zawiadamiam strony postępowania :

że w dniu 02.11.2018r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek                    

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o. o. Oddział Gazowniczy w Gdańsku, ul. Wałowa 41/43, 80-858 Gdańsk

pełn. P.H.U. MYSZKOWSKI Marek Myszkowski, ul. Pionierów 19

84-300 Lębork

w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji:

 

rozbudowa istniejącego gazociągu i budowie przyłącza

na działkach nr 6/5, 10/12

w obrębie geodezyjnym Lubowidz.

 

Obwieszczenie...

 
Liczba odwiedzin : 18
Podmiot udostępniający informację : Urząd
Osoba wprowadzająca informację : Krystyna Królikowska
Osoba odpowiedzialna za informację : Wojciech Guźniczak
Czas wytworzenia: 2018-12-05 15:16:11
Czas publikacji: 2018-12-05 15:16:11
Data przeniesienia do archiwum: Brak