Informacja o wyniku naboru na wolne stanowislo urzędnicze ds. zarządzania kryzysowego, wojskowych i obywatelskich 

 

 

Informacja o wyniku naboru na wolne stanowislo urzędnicze ds. zarządzania kryzysowego, wojskowych i obywatelskich...

 

Liczba odwiedzin : 35
Podmiot udostępniający informację : Urząd
Osoba wprowadzająca informację : Krystyna Królikowska
Osoba odpowiedzialna za informację : Wioletta Piechowska-Labuda
Czas wytworzenia: 2018-12-07 08:18:00
Czas publikacji: 2018-12-07 08:18:00
Data przeniesienia do archiwum: Brak