Obwieszczenie Wójta Gminy Nowa Wieś Lęborska o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji: budowa odcinka linii kablowej sieci energetycznej 15kV w zamian awaryjnego odcinka linii napowietrznej 15kV nr 308 od stanowiska nr 32 do stacji nr 03-0879 Obliwice PGR na działkach ewidencyjnych 188/1, 184, 260/3 obręb geodezyjny Garczegorze oraz działkach ewidencyjnych 22, 14/20, 21, obręb geodezyjny Obliwice 

 
 

Obwieszczenie

Wójta Gminy Nowa Wieś Lęborska

o wszczęciu postępowania administracyjnego

 

 

            Zgodnie z art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu Postępowania Administracyjnego w związku z art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003r.
                       o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018r. poz. 1945 z późn. zm.)

 

Zawiadamiam strony postępowania :

że w dniu 19.10.2018r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek                    

ENERGA OPERATOR S.A. Oddział w Koszalinie, ul. Morska 10, 75-950 Koszalin

pełn. Dariusz Grygianiec

                                  w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji:

 

budowa odcinka linii kablowej sieci energetycznej 15kV w zamian awaryjnego odcinka linii napowietrznej 15kV nr 308 od stanowiska nr 32 do stacji nr 03-0879 Obliwice PGR na działkach ewidencyjnych 188/1, 184, 260/3 obręb geodezyjny Garczegorze oraz działkach ewidencyjnych 22, 14/20, 21, obręb geodezyjny Obliwice

 

Obwieszczenie...

 
Liczba odwiedzin : 21
Podmiot udostępniający informację : Urząd
Osoba wprowadzająca informację : Krystyna Królikowska
Osoba odpowiedzialna za informację : Wojciech Guźniczak
Czas wytworzenia: 2018-12-07 14:38:11
Czas publikacji: 2018-12-07 14:38:11
Data przeniesienia do archiwum: Brak