Przetarg na zbycie drukarki Canon Ploter imagePROGRAF IPF 750 

 

 

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Nowa Wieś Lęborska ogłasza przetarg na zbycie drukarki Canon Ploter imagePROGRAF IPF 750

1. Opis przedmiotu sprzedaży

Przedmiotem sprzedaży jest drukarka Canon Ploter imagePROGRAF IPF 750, stanowiąca własność Gminy Nowa Wieś Lęborska. Drukarkę można obejrzeć po uprzednim skontaktowaniu się z sekretariatem urzędu gminy 59 861 24 28 wew. 20. Cena wywoławcza drukarki wynosi 4.000,00 brutto.

2. Parametry podstawowe

Rozmiar / Format [mm] : 914 (A0+)

Interfejsy komunikacyjne : USB, LAN / Ethernet

Pamięć RAM : 256 MB

Podstawa z koszem na wydruki : w zestawie

Pojemność dysku [GB] : 80

3. Parametry druku

Technologia druku : Termiczna Bubble-Jet

Rozdzielczość druku [dpi] : 2400x1200

Wielkość kropli [pl] : 4

Liczba dysz na głowicy: : 2560 na kolor , 5120 na kolor MBK

Minimalna szerokość linii [mm] : 0,02

Precyzja linii [%] : +/- 0,1

Marginesy : zalecany obszar: papier w rolach: na górze strony: 20 mm, na dole strony: 5 mm, z boku: 5 mm Cięte arkusze: na górze strony: 20 mm, na dole strony: 23 mm, z boku: 5 mm. Obszar do zadrukowania Papier w rolach: na górze strony: 3 mm, na dole strony: 3 mm, z boku: 3 mm. Papier w rolach (drukowanie bez marginesów): na górze strony: 0 mm, na dole strony: 0 mm, z boku: 0 mm Cięte arkusze: na górze strony: 3 mm, na dole strony: 23 mm, z boku: 3 mm.

Szybkość drukowania : rola A0, obraz pełnokolorowy: zwykły papier 0,48 (tryb roboczy); 1,14 (tryb standardowy); papier powlekany: 1,14 (tryb roboczy); 2,26 (tryb standardowy); 3,51 (tryb wysokiej jakości).

4. Eksploatacja

Pojemność tuszy [ml] : 130

Ilość pojemników z tuszem [szt.] : 6

Model głowicy drukującej : PF-04

Rodzaj atramentu : barwnikowe (czarny matowy - pigmentowy)

Obsługa nośników

Ilość podajników rolkowych : 1

Gramatura nośnika [g/m2] : do 280

Grubość nośnika [mm] : do 0,8

Długość rolki (max) [m] : 150

Maksymalna średnica roli [mm] : 150

Rodzaj nośników : papier zwykły , papier powlekany , papier samoprzylepny , papier fotograficzny , folia , folia samoprzylepna , kalka techniczna

Minimalna szerokość rolki [mm] : 203

Maksymalna szerokość rolki : 914mm (A0+)

5. Wymagania systemowe

Obsługiwane systemy operacyjne : Windows 2000, Windows XP, Windows 7, Windows 8,Windows Server 2003 / 2008, Windows Vista, OS X lub wyższy

Język drukarki : GARO , HP-GL/2 , HP RTL

Poziom hałasu [dB] : 45 - 59

Zawartość opakowania : drukarka, podstawa z koszem, tusze startowe (90ml każdy), rolka testowa - kalibracyjna, sterowniki, okablowanie zasilające, instrukcje.

Zasilanie : AC 100–240 V (50/60 Hz)

Pobór mocy : 140 W lub mniej

6. Wymiary i waga

Waga produktu (netto) : około 75,1kg

Wymiary : 1 434 (szer.) x 830 (głęb.) x 770 (wys.)mm

7. Dodatkowe informacje: Według ekspertyzy, dokonanej przez firmę DECAN Bartłomiej Kłak, z siedzibą przy ul. Piłsudskiego 9, 76-200 Słupsk, drukarka wymaga wymiany płyty głównej, płyty za głowicą oraz głowicy i tuszy.

            W przetargu mogą wziąć udział wszystkie osoby fizyczne i prawne, oraz inne podmioty mające zdolność prawną, które wniosły wadium w wysokości 500,00 zł (nr rachunku bankowego depozytowego 51 1020 2791 0000 7702 0269 0212), najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Nabywca, który zaoferował najwyższą cenę będzie zobowiązany
do zapłaty pełnej kwoty w terminie wyznaczonym przez przewodniczącego Komisji Przetargowej, nie dłuższym niż 7 dni. Należność powinna być wniesiona na konto Gminy Nowa Wieś Lęborska 68 1020 2791 0000 7502 0268 8646. Uczestnicy przetargu winni przed otwarciem przetargu przedłożyć komisji przetargowej

a)      dowód wpłaty wadium,

b)      dowód tożsamości.

            Sprzedawca nie bierze odpowiedzialności za stan techniczny zbywanego sprzętu, bowiem ryzyko w tym zakresie przechodzi na kupującego, który zapoznał się/miał możliwość zapoznania się ze stanem technicznym zbywanej drukarki. Postępowanie przetargowe odbędzie się w siedzibie zbywającego: Urząd Gminy w Nowej Wsi Lęborskiej, ul. Grunwaldzka 24 pokój 117, dnia 14.01.2019, o godz. 10:00. Zbywający zastrzega sobie prawo odwołania sprzedaży
w każdym czasie bez podania przyczyny. Wydanie przedmiotu zbycia nastąpi po wpłacie pełnej kwoty w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży.

                             

Regulamin przetargu

sprzedaży drukarki Canon Ploter imagePROGRAF IPF 750 

 1. Do przetargu mogą stanąć osoby fizyczne i prawne oraz podmioty posiadające zdolność prawną, które okażą komisji przetargowej dowód wpłaty wadium.
 2. Wadium ustala się w wysokości 500,00 zł. Należy je wpłacić do kasy lub na konto Urzędu (nr rachunku 51 1020 2791 0000 7702 0269 0212), najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Cena wywoławcza wynosi 4.000,00 zł brutto
 3. Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych i więcej niż wysokość wadium, lecz o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu.
 4. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia.
 5. Po ustaniu postąpień przewodniczący komisji przetargowej wywołuje trzykrotnie ostatnią, najwyższą cenę i zamyka przetarg, a następnie ogłasza imię i nazwisko lub nazwę firmy, która przetarg wygrała.
 6. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
 7. Osoba wygrywająca przetarg zobowiązana jest do wpłaty pełnej kwoty na konto bankowe gminy (nr rachunku 68 1020 2791 0000 7502 0268 8646) lub w kasie urzędu w terminie wskazanym przez przewodniczącego komisji.
 8. Jeżeli osoba, która przetarg wygrała, nie stawi się do podpisania umowy w terminie wskazanym przez przewodniczącego komisji organizator przetargu może odstąpić
  od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
 9. Komisja przetargowa sporządza protokół zawierający:
 • określający miejsce i datę przetargu,
 • skład komisji przetargowej,
 • wysokość stawki wywoławczej licytowanego sprzętu,
 • wylicytowaną stawkę za sprzęt będący przedmiotem przetargu,
 • imię i nazwisko osoby wygrywającej przetarg,
 • wnioski i oświadczenia osób uczestniczących w przetargu,
 • podpisy członków komisji przetargowej oraz osoby wygrywającej przetarg.

10. Osobom, które wpłaciły wadium na konto depozytowe urzędu, a nie wygrały przetargu, całość kwoty zostanie zwrócona na konto lub będzie do odbioru w kasie urzędu, w zależności od sposobu wniesienia opłaty.

 

Ogłoszenie, regulamin przetargu...

 

Liczba odwiedzin : 48
Podmiot udostępniający informację : Urząd
Osoba wprowadzająca informację : Roksana Sowińska
Osoba odpowiedzialna za informację : Jerzy Dyktyński
Czas wytworzenia: 2018-12-17 14:28:20
Czas publikacji: 2018-12-17 14:28:20
Data przeniesienia do archiwum: Brak