INFORMACJA z otwarcia ofert dot. przetargu nieograniczonego pn. Budowa budynku użyteczności publicznej – przedszkole i żłobek, plac zabaw, parking, droga dojazdowa wraz z infrastrukturą techniczną w Nowej Wsi Lęborskiej. 

 

 

         Nowa Wieś Lęborska, 31.12.2018r.                                                                 

Znak sprawy RRG.271.26.2018

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania pod nazwą „Budowa budynku użyteczności publicznej – przedszkole i żłobek, plac zabaw, parking, droga dojazdowa wraz z infrastrukturą techniczną w Nowej Wsi Lęborskiej”.

 

Zbiorcze zestawienie złożonych ofert:

Nr oferty

Nazwa Wykonawcy

Zamawiający na realizację zamówienia

przeznaczył kwotę brutto [zł]

Cena oferty brutto [zł]

Oferowany

okres gwarancji jakości

Oferowany termin płatności

1

Zakład Usług Budowlanych Jan Krefta

Ługi 10A

84-300 Lębork

5.300.00,00

9.778.500,00

60 m-cy

do 30 dni

 

 

 

 

 

Wyk. Ł. Mertowski

Tel. (59) 861-24-28 wew. 34

 

Liczba odwiedzin : 97
Podmiot udostępniający informację : Urząd
Osoba wprowadzająca informację : Łukasz Mertowski
Osoba odpowiedzialna za informację : Wojciech Guźniczak
Czas wytworzenia: 2018-12-31 12:45:20
Czas publikacji: 2018-12-31 12:45:20
Data przeniesienia do archiwum: Brak