Wersja archiwalna

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU W CZĘŚCIACH POSTĘPOWANIA Gmina Nowa Wieś Lęborska, ul. Grunwaldzka 24, 84 – 351 Nowa Wieś Lęborska zawiadamia zgodnie z art. 93 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r “Prawo zamówień publicznych” . (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) o unieważnieniu w części postępowania dotyczącej przetargu nieograniczonego na: ”Zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do szkół z terenu Gminy Nowa Wieś Lęborska w roku szkolnym 2012/2013” 

 

  

 

 

 

ZAWIADOMIENIE

O UNIEWAŻNIENIU W CZĘŚCIACH POSTĘPOWANIA

 

Gmina Nowa Wieś Lęborska, ul. Grunwaldzka 24, 84 – 351 Nowa Wieś Lęborska

zawiadamia zgodnie z art. 93 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r “Prawo zamówień publicznych” . (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) o unieważnieniu w części postępowania dotyczącej przetargu nieograniczonego na:

 

Zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do szkół

z terenu Gminy Nowa Wieś Lęborska w roku szkolnym 2012/2013”

 

 

Zamawiający unieważnia postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego w:

Części 2: Rybki – Lębork,

Części 3: Ługi – Lębork

Części 4: : Żelazkowo – Chocielewko – Redkowice – Lębork,

Części 5: Darżewo – Pogorzelice – Leśnice – Lębork,

Części 6: Bąsewice – Tawęcino – Rekowo Lęborskie – Łebień – Janisławiec – Garczegorze – Lębork

Część nr 7: Nowa Wieś Lęborska – Lębork – Mosty.

 

Uzasadnienie prawne i faktyczne:

Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 1 Pzp tj. do terminu składania ofert nie złożono żadnej oferty.

 

 zawiadomienie..... (203.6 KB)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Liczba odwiedzin : 995
Podmiot udostępniający informację : Urząd
Osoba wprowadzająca informację : Jarosław Lipski
Osoba odpowiedzialna za informację : Izabela Jagodzińska
Czas wytworzenia: 2012-08-06 11:59:06
Czas publikacji: 2012-08-06 11:59:06
Data przeniesienia do archiwum: 2012-08-07