SKŁADY OSOBOWE KOMISJI STAŁYCH 

 

 

 KOMISJA BUDŻETU I ROZWOJU

1. Marian Syldatk - przewodniczący komisji

2. Renata Palczewska - z-ca przewodn. komisji

3. Ludwika Darznik

4. Roman Downar - Zapolski

5. Andrzej Lubiński

6. Jan Muttke

7. Waldemar WolffKOMISJA INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA

1. Adam Wrześniewski - przewodniczący komisji

2. Henryka Gabryelska - z-ca przewodn. komisji

3. Andrzej Florczyk

4. Zdzisław Korda

5. Jan Muttke

6. Urszula Sech

7. Waldemar Wolff

 

KOMISJA OŚWIATY, KULTURY, SPORTU, TURYSTYKI I POLITYKI SPOŁECZNEJ

1. Katarzyna Kręcisz-Frankowska

2. Tomasz Rozenkranc - z-ca przewodn. komisji

3. Waldemar Ellwart

4. Andrzej Florczyk

5. Henryka Gabryelska

6. Andrzej Lubiński

7. Urszula Sech

8. Marian Syldatk

 

KOMISJA REWIZYJNA

1. Ludwika Darznik - przewodnicząca komisji

2. Roman Downar - Zapolski - z-ca przewodn.komisji

3. Renata Palczewska

4. Tomasz Rozenkranc

5. Adam Wrześniewski

 


Liczba odwiedzin : 1717
Podmiot udostępniający informację : Urząd
Osoba wprowadzająca informację : Ludwika Dobrzewinska
Osoba odpowiedzialna za informację : Elżbieta Szymankiewicz
Czas wytworzenia: 2014-12-15 14:16:49
Czas publikacji: 2015-04-28 09:21:16
Data przeniesienia do archiwum: Brak