PODATKI I OPŁATY 

 

 

2018 ROK

 

Uchwała nr XXVIII/256/16

 

z dnia 30 listopada 2016 roku

w sprawie określenia wzorów formularzy dotyczacych przedmiotu i podmiotu opodatkowania......więcej

 

UCHWAŁA NR XXXVIII/371/17

z dnia 26 października 2017 r.


w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na obszarze gminy Nowa Wieś
Lęborska oraz zwolnień od tego podatku na 2018 rok...więcej

 

Uchwała nr XXXVIII/372/17

z dnia 26 października 2017 r.


w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na obszarze gminy Nowa Wieś Lęborska na 2018 rok...więcej

 

2017 ROK

 

Uchwała nr XXVIII/253/16

z dnia 30 listopada 2016 roku

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na obszarze gminy Nowa Wieś Lęborska oraz zwolnień od tego podatku na 2017 rok...więcej

 Uchwała nr XXVIII/254/16

z dnia 30 listopada 2016 roku

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na obszarze gminy Nowa Wieś Lęborska na 2017 rok...więcej

Uchwała nr XXVIII/255/16

z dnia 30 listopada 2016 roku

w sprawie uchylenia uchwały nr XLIV/338/13 Rady Gminy Nowa Wieś Lęborska z dnia 26 listopada 2013 r. w sprawie określenia wysokości opłaty miejscowej pobieranej od osób przebywających okresowo na terenie miejscowości Lubowidz...więcej

Uchwała nr XXVIII/256/16

z dnia 30 listopada 2016 roku

w sprawie określenia wzorów formularzy dotyczących przedmiotu i podmiotu opodatkowania niezbędnych do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego na terenie gminy Nowa Wieś Lęborska, w sprawie określenia wzorów formularzy oraz warunków i trybu składania deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny za pomocą środków komunikacji elektronicznej na terenie gminy Nowa Wieś Lęborska oraz w sprawie wprowadzenia możliwości składania deklaracji na podatek od środków transportowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej na terenie gminy Nowa Wieś Lęborska...więcej

 

2016 ROK

 

 Uchwała nr XII/95/15  

 z dnia 13 listopada 2015 roku

w sprawie  określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na obszarze gminy Nowa Wieś Lęborska na 2016 rok...więcej

  Uchwała nr XII/96/15  

 z dnia 13 listopada 2015 roku

w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na obszarze gminy Nowa Wieś Lęborska na 2016 rok...więcej

  Uchwała nr XII/97/15  

 z dnia 13 listopada 2015 roku

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na obszarze Gminy Nowa Wieś Lęborska na 2016 rok...więcej

 Uchwała nr XII/98/15  

 z dnia 13 listopada 2015 roku

w sprawie określenia wzorów formularzy dotyczących przedmiotu i podmiotu opodatkowania niezbędnych do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego...więcej

 Uchwała nr XII/99/15  

 z dnia 13 listopada 2015 roku

w sprawie uchylenia uchwały nr XXVII/226/12 Rady Gminy Nowa Wieś Lęborska z dnia 13 listopada 2012 r. w sprawie określenia wysokości opłaty miejscowej pobieranej od osób przebywających okresowo na terenie miejscowości Lubowidz...więcej

 

2015 ROK

 

Uchwała nr LV/438/14

z dnia 12 listopada 2014 roku

 w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na obszarze gminy Nowa Wieś Lęborska na 2015 rok...więcej (190.3 KB)

Uchwała nr LV/439/14

z dnia 12 listopada 2014 roku

 w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na obszarze gminy Nowa Wieś Lęborska na 2015 rok...więcej (187.7 KB)

Uchwała nr LV/440/14

z dnia 12 listopada 2014 roku

w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanego jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze gminy Nowa Wieś Lęborska na 2015 rok...więcej (181.2 KB)

Uchwała nr LV/441/14

z dnia 12 listopada 2014 roku

w sprawie określenia wysokości opłaty od posiadania psów na obszarze gminy Nowa Wieś Lęborska na 2015 rok...więcej (192.9 KB)

Uchwała nr LV/442/14

z dnia 12 listopada 2014 roku

w sprawie określenia opłaty targowej na obszarze gminy Nowa Wieś Lęborska na 2015 rok..więcej (188.9 KB)

Uchwała nr LV/443/14

z dnia 12 listopada 2014 roku

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na obszarze gminy Nowa Wieś Lęborska na 2015 rok...więcej (194.9 KB)

Uchwała nr LV/444/14

z dnia 12 listopada 2014 roku

w sprawie określenia wzorów formularzy dotyczących przedmiotu i podmiotu opodatkowania niezbędnych do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego...więcej (1.4 MB)

Uchwała nr LV/445/14

z dnia 12 listopada 2014 roku

w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis dla przedsiębiorców na terenie gminy Nowa Wieś Lęborska...więcej (461.1 KB)

Uchwała nr LV/446/14

 

2014 ROK

 

Uchwała nr LV/438/14

z dnia 12 listopada 2014 roku

w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na obszarze gminy Nowa Wieś Lęborska na 2015 rok...więcej (190.3 KB)

Uchwała nr LV/439/14

z dnia 12 listopada 2014 roku

w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na obszarze gminy Nowa Wieś Lęborska na 2015 rok...więcej (187.7 KB)

Uchwała nr LV/440/14

z dnia 12 listopada 2014 roku

w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanego jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze gminy Nowa Wieś Lęborska na 2015 rok...więcej (181.2 KB)

Uchwała nr LV/441/14

z dnia 12 listopada 2014 roku

w sprawie określenia wysokości opłaty od posiadania psów na obszarze gminy Nowa Wieś Lęborska na 2015 rok...więcej (192.9 KB)

Uchwała nr LV/442/14

z dnia 12 listopada 2014 roku

w sprawie określenia opłaty targowej na obszarze gminy Nowa Wieś Lęborska na 2015 rok..więcej (188.9 KB)

Uchwała nr LV/443/14

z dnia 12 listopada 2014 roku

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na obszarze gminy Nowa Wieś Lęborska na 2015 rok...więcej (194.9 KB)

Uchwała nr LV/444/14

z dnia 12 listopada 2014 roku

w sprawie określenia wzorów formularzy dotyczących przedmiotu i podmiotu opodatkowania niezbędnych do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego...więcej (1.4 MB)

Uchwała nr LV/445/14

z dnia 12 listopada 2014 roku

w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis dla przedsiębiorców na terenie gminy Nowa Wieś Lęborska...więcej (461.1 KB)

 

2013 ROK

Uchwała nr XLIII/332/13 z dnia 26 listopada 2013 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na obszarze gminy Nowa Wieś Lęborska na 2014 rok....więcej (98.9 KB)

Uchwała nr XLIII/333/13 z dnia 26 listopada 2013 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na obszarze gminy Nowa Wieś Lęborska na 2014 rok...więcej (96.7 KB)

Uchwała nr XLIII/334/13 z dnia 26 listopada 2013 roku w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na obszarze Gminy Nowa Wieś Lęborska na 2014 rok...więcej (91 KB)

Uchwała nr XLIII/335/13 z dnia 26 listopada 2013 roku w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanego jako podstawę obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Nowa Wieś Lęborska na 2014 rok...więcej (94 KB)

Uchwała nr XLIII/336/13 z dnia 26 listopada 2013 roku w sprawie określenia wysokości opłaty targowej na obszarze gminy Nowa Wieś Lęborska na 2014 rok...więcej (94.5 KB)

Uchwała nr XLIII/337/13 z dnia 26 listopada 2013 roku w sprawie wysokości opłaty od posiadania psów na obszarze gminy Nowa Wieś Lęborska na 2014 rok...więcej (95 KB)

Uchwała nr XLIII/338/13 z dnia 26 listopada 2013 roku w sprawie określenia wysokości opłaty miejscowej pobieranej od osób przebywających okresowo na terenie miejscowości Lubowidz...więcej (97.4 KB)

 

 

2012 ROK

Uchwała nr XXVII/220/12 z dnia 13 listopada 2012 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na obszarze gminy Nowa Wieś Lęborska na 2013 rok...więcej (163 KB)

Uchwała nr XXVII/221/12 z dnia 13 listopada 2012 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na obszarze gminy Nowa Wieś Lęborska na 2013 rok...więcej (161.4 KB)

Uchwała nr XXVII/222/12 z dnia 13 listopada 2012 roku w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na obszarze gminy Nowa Wieś Lęborska na 2013 rok...więcej (154.4 KB)

Uchwała nr XXVII/223/12 z dnia 13 listopada 2012 roku w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanego jako podstawę obliczenia podatku rolnego na 2013 rok...więcej (154.7 KB)

Uchwała nr XXVII/224/12 z dnia 13 listopada 2012 roku w sprawie określenia wysokości opłaty targowej na obszarze gminy Nowa Wieś Lęborska na 2013 rok...więcej (157 KB)

Uchwała nr XXVII/225/12 z dnia 13 listopada 2012 roku w sprawie wysokości opłaty od posiadania psów na obszarze gminy Nowa Wieś Lęborska na 2013 rok...więcej (158.3 KB)

Uchwała nr XXVII/226/12 z dnia 13 listopada 2012 roku w sprawie określenia wysokości opłaty miejscowej pobieranej od osób przebywających okresowo na terenie miejscowości Lubowidz...więcej (160.2 KB)

Uchwała nr XXVII/232/12 z dnia 13 listopada 2012 roku w sprawie zmiany uchwały nr XVIII/165/11 Rady Gminy    Nowa Wieś Lęborska z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie wysokości  stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg, których zarządcą jest Gmina Nowa Wieś Lęborska...więcej (159.8 KB)

 

 2011 ROK

Uchwała nr XV/141/2011 dnia 16 listopada 2011 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na obszarze gminy Nowa wieś Lęborska na 2012 rok...więcej (100.2 KB)

Uchwała nr XV/142/2011 dnia 16 listopada 2011 roku w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na obszarze gminy Nowa Wieś Lęborska na 2012 rok...więcej (91 KB)

Uchwała nr XV/143/2011 dnia 16 listopada 2011 roku w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanego jako podstawę obliczenia podatku rolnego na 2012 rok...więcej (90.1 KB)

Uchwała nr XV/144/2011 dnia 16 listopada 2011 roku w sprawie określenia wysokości opłaty targowej na obszarze gminy Nowa Wieś Lęborska na 2012 rok...więcej (92.8 KB)

Uchwała nr XV/145/2011 dnia 16 listopada 2011 roku w sprawie wysokości opłaty od posiadania psów na obszarze gminy Nowa Wieś Lęborska na 2012 rok...więcej (94.3 KB)

Uchwała nr XV/146/2011 dnia 16 listopada 2011 roku w sprawie określenia wysokości opłaty miejscowej pobieranej od osób przebywających okresowo na terenie miejscowości Lubowidz...więcej (99 KB)

Uchwała nr XV/147/2011 dnia 16 listopada 2011 roku w sprawie określenia wzorów formularzy dotyczących przedmiotu i podmiotu opodatkowania niezbędnych do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego...więcej (147.9 KB)

 

 2010 ROK

Uchwała nr XLI/333/2010 z dnia 29 stycznia 2010 roku w sprawie trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku rolnego gruntów gospodarstw rolnych, na których zaprzestano produkcji ....więcej (66.7 KB)

Uchwała nr XLIX/408/2010 z dnia 05 listopada 2010 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na obszarze gminy Nowa Wieś Lęborska na 2011 rok. ..więcej (122 KB)

Uchwała nr XLIX/409/2010 z dnia 05 listopada 2010 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na obszarze gminy Nowa Wieś Lęborska na 2011 rok. ..więcej (102.9 KB)

Uchwała nr XLIX/410/2010 z dnia 05 listopada 2010 roku w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na obszarze gminy Nowa Wieś Lęborska na 2011 rok ..więcej (93.2 KB)

Uchwała nr XLIX/411/2010 z dnia 05 listopada 2010 roku w sprawie określenia wysokości opłaty targowej na obszarze gminy Nowa Wieś Lęborska na 2011 rok ..więcej (96.3 KB)

Uchwała nr XLIX/412/2010 z dnia 05 listopada 2010 roku w sprawie określenia wysokości opłaty od posiadania psów na obszarze gminy Nowa Wieś Lęborska na 2011 rok ...więcej (98.3 KB)

Uchwała nr XLIX/413/2010 z dnia 05 listopada 2010 roku w sprawie określenia wysokości opłaty miejscowej pobieranej od osób przebywających okresowo na terenie miejscowości Lubowidz ...więcej (102.5 KB)

Uchwała nr XLIX/414/2010 z dnia 05 listopada 2010 roku w sprawie ustalenia taryfy za wodę pobieraną z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę i ścieki wprowadzane do zbiorczych urządzeń kanalizacyjnych stanowiących własność Gminy Nowa Wieś Lęborska obsługiwanych przez GZUK. ..więcej (1012 KB)

Uchwała nr XLIX/415/2010 z dnia 05 listopada 2010 roku w sprawie dopłaty do Taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków do zbiorczych urządzeń kanalizacyjnych stanowiących własność Gminy Nowa Wieś Lęborska obsługiwanych przez Gminny Zakład Usług Komunalnych w Nowej Wsi Lęborskiej. ..więcej (1.6 MB)

Uchwała nr XLIX/416/2010 z dnia 05 listopada 2010 roku w sprawie ustalenia taryfy za wodę pobieraną z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę i ścieki wprowadzane do zbiorczych urządzeń kanalizacyjnych stanowiących własność Gminy Nowa Wieś Lęborska obsługiwanych przez MPWiK. ..więcej (1.1 MB)

Uchwała nr IV/12/2010 z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/99/2007 Rady Gminy Nowa Wieś Lęborska z dnia 30 listopada 2007 roku w sprawie określenia wzorów formularzy dotyczących przedmiotu i podmiotu opodatkowania niezbędnych do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego... więcej (5.6 MB)

Uchwała nr IV/13/2010 z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie zmiany uchwały Rady gminy Nowa Wieś Lęborska z dnia 5 listopada 2010 r. Nr XLIX/409/2010 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na obszarze gminy Nowa Wieś Lęborska na 2011 rok ...więcej (621.5 KB)

 

 

2009 ROK

Uchwała Nr XXXI/222/09 z dnia 19 marca 2009 r. w sprawie poboru podatków w drodze inkasa  .... więcej (1.2 MB)

Uchwała Nr XXXII/237/09 z dnia 24 kwietnia 2009 r. w sprawie określenia wysokości opłaty miejscowej pobieranej od osób przebywających okresowo na terenie miejscowości Lubowidz  .....wiecej (1.5 MB)

Uchwała nr XXXIX/307/09 z dnia 24 listopada 2009 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na obszarze gminy Nowa Wieś Lęborska na 2010 rok  ... więcej (604 KB)

Uchwała nr XXXIX/308/09 z dnia 24 listopada 2009 roku w sprawie określenia wysokości stwek podatku od nieruchomości na obszarze gminy Nowa Wieś Lęborska na 2010 rok  ... więcej (459.5 KB)

Uchwała nr XXXIX/309/09 z dnia 24 listopada 2009 roku w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na obszarze gminy Nowa Wieś Lęborska na 2010 rok ....wiecej (217 KB)

Uchwała nr XXXIX/310/09 z dnia 24 listopada 2009 roku w sprawie określenia wysokości opłaty targowej na obszarze gminy Nowa Wieś Lęborska na 2010 rok  ...wiecej (276.5 KB)

Uchwała nr XXXIX/311/09 z dnia 24 listopada 2009 roku w sprawie określenia wysokości opłaty od posiadania psów na obszarze gminy Nowa Wieś Lęborska na 2010 rok ....wiecej (282 KB)

Uchwała nr XXXIX/312/09 z dnia 24 listopada 2009 roku w sprawie określenia wysokości opłaty miejscowej pobieranej od osób przebywających okresowo na terenie miejscowości Lubowidz  ... wiecej (408 KB)

Uchwała nr XXXIX/313/09 z dnia 24 listopada 2009 roku w sprawie zmiany Uchwały nr XVI/99/2007 Rady Gminy Nowa Wieś Lęborska z dnia 30 listopada 2007 roku w sprawie określenia wzorów formularzy dotyczących przedmiotu i podmiotu opodatkowania niezbędnych do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego  ....wiecej (354 KB)

 załącznik_1 (534 KB)

 załącznik_2  (629.5 KB)

 

2008 ROK

Uchwała Nr XXVIII/184/08 z dnia 12.11.08 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanego jako podstawę obliczenia podatku rolnego na 2009 rok..........  więcej... (744KB) 

Uchwała Nr XXVIII/185/08 z dnia 12.11.08 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na obszarze gminy Nowa Wieś Lęborska na 2009 rok..... więcej... (383KB) 

Uchwała Nr XXVIII/186/08 z dnia 12.11.08 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na obszarze gminy Nowa Wieś Lęborska na 2009 rok.....................  więcej... (188KB) 

Uchwała Nr XXVIII/187/08 z dnia 12.11.08 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na obszarze gminy Nowa Wieś Lęborska na 2009 rok.......  więcej... (652KB) 

Uchwała Nr XXVIII/188/08 z dnia 12.11.08 r. w sprawie określenia wysokości opłaty od posiadania psów na obszarze gminy Nowa Wieś Lęborska na 2009 rok.......  więcej... (221KB) 

Uchwała Nr XXVIII/189/08 z dnia 12.11.08 r. w sprawie określenia opłaty targowej na obszarze gminy Nowa Wieś Lęborska na 2009 rok......  więcej... (213KB)

Uchwała Nr XXVIII/190/08 z dnia 12.11.08 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XVI/99/2007 Rady Gminy Nowa Wieś Lęborska z dnia 30 listopada 2007 roku w sprawie określenia wzorów formularzy dotyczących przedmiotu i podmiotu opodatkowania niezbędne do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego  więcej... (203KB)załącznik_1  ... (521KB)

 


Liczba odwiedzin : 3720
Podmiot udostępniający informację : Urząd
Osoba wprowadzająca informację : Katarzyna Tabor
Osoba odpowiedzialna za informację : Bogusława Gulewicz
Czas wytworzenia: 2008-09-16 11:50:00
Czas publikacji: 2018-02-26 09:31:36
Data przeniesienia do archiwum: Brak