URZĄD GMINY W NOWEJ WSI LĘBORSKIEJ 

 

 

Urząd Gminy w Nowej Wsi Lęborskiej

  ul. Grunwaldzka 24

  84-351 Nowa Wieś lęborska

  ugnwl@nwl.pl

  Centrala : 59 861-24-28, 59 863-30-64

  Fax : 59 861-21-64

 

Godziny urzędowania:      

 

 

 poniedziałek  7:30 - 16:00

 

wtorek - czwartek  7:30 - 15:30

 

piątek 7:30 - 15:00

 

KASA URZĘDU CZYNNA  7:30 - 14:15

 

 

 

 

Kontakt z urzędem osób doświadczających trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się.

Urząd Gminy w Nowej Wsi Lęborskiej informuje, iż osoby mające trudności w komunikowaniu się od dnia 2 kwietnia 2012 roku  mogą skorzystać z pomocy podczas załatwiania swoich spraw w urzędzie. Usługa jest bezpłatna dla osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Osoby uprawnione są zobowiązane zgłosić zamiar korzystania z w/w usługi ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się, co najmniej na 3 dni robocze przed planowaną wizytą w urzędzie, kontaktując się z pracownikiem kancelarii (pok. nr 15): na adres e-mail: ugnwl@nwl.pl, na numer fax: (59) 86 12 428 wew. 46, 86 12 164 (podając sposób przekazania informacji zwrotnej) lub telefonicznie: (59) 86 12 428, 86 33 064.

Zgłoszenie do skorzystania ze świadczenia usług tłumacza, tlumacza przewodnika lub pracownika urzędu gminy z informacją. (34 KB)

 

 
 
 
Wójt Ryszard Wittke

59 861 24 28

wew. 20 - sekretariat

Sekretarz Gminy

Wioletta Piechowska-Labuda

59 861 24 28   wew. 38
Skarbnik Gminy Bogusława Gulewicz 59 861 24 28   wew. 43

Radca Prawny

Wojciech Namiotko

59 861-24-28   wew. 40

Audytor Wewnętrzny Edyta Krefta 59 861-24-28   wew. 25

REFERAT FINANSOWY

Kierownik referatu/Skarbnik Gminy

Bogusława Gulewicz

59 861-24-28   wew. 43

Zastępca skarbnika/ Inspektor ds. księgowości budżetowej

Katarzyna Górska

59 861-24-28   wew. 24

P.inspektor ds. księgowości budżetowej i płac

Aldona Drywa-Syldatk
zastępuje: Gabriela Lanz

59 861-24-28   wew. 24

P.inspektor ds. wymiaru podatków i opłat

Beata Kusznierewicz

zastępuje: Marzena Kijewska

59 861-24-28   wew. 28

P.inspektor ds. wymiaru podatków i opłat

Katarzyna Wenta

59 861-24-28   wew. 28

P.inspektor ds. obsługi kasowej i księgowości

Krystyna Królikowska

59 861-24-28   wew. 48

Inspektor ds. księgowości podatków i opłat

Anna Damps

59 861-24-28   wew. 41

P.inspektor ds. środków trwałych, rozliczeń podatkowych i akcyzy

Patrycja Labuda

59 861-24-28  wew. 28

Inspektor ds. windykacji i egzekucji administracyjnej Ewa Olszewska

59 861-24-28   wew. 41

pomoc administracyjna Vacat

59 861-24.28   wew. 41

REFERAT ORGANIZACYJNY I SPRAW OBYWATELSKICH

Kierownik referatu/Kierownik USC/Pełnomocnik ds. informacji niejawnej

Jerzy Dyktyński

59 861-24-28   wew. 27

p.Inspektor ds. administracyjnych i techniczno-kancelaryjnych - koordynator Katarzyna Tabor 59 861-24-28   wew. 22

Inspektor ds. organizacyjno-kadrowych

Joanna Makowska

59 861-24-28   wew. 39

Inspektor ds. obywatelskich

Danuta Statkiewicz - Nóżka

59 861-24-28   wew. 29

Inspektor ds. dowodów osobistych / Z-ca Kierownika USC

Anna Koźbiał - Mazur

59 861-24-28   wew. 30

Inspektor ds. zarządzania kryzysowego, wojskowych, obywatelskich i działalności gospodarczej /Z-ca Kierownika USC

Gabriela Misiewicz

zastępuje: Zbigniew Maksymiuk (dot. spraw wojskowych)

59 861-24-28   wew. 44

Sekretarka

Roksana Sowińska

59 861-24-28   wew. 20

Starszy informatyk

Jarosław Lipski

59 861-24-28   wew. 40

ds. obsługi punktu informacyjnego

Vacat

59 861-24-28   wew. 37

REFERAT ROZWOJU GMINY,
OCHRONY ŚRODOWISKA
ORAZ PROMOCJI

Kierownik referatu rozwoju gminy, ochrony środowiska oraz promocji

Wojciech Guźniczak

59 861-24-28   wew. 45

p.Inspektor ds. planowania przestrzennego

Magdalena Czechowicz
zastępuje: Ilona Tandek

59 861-24-28   wew. 32

p.Inspektor ds. gospodarki gruntami gminnymi

Magdalena Szlempo

59 861-24-28  wew. 33

Inspektor ds. produkcji roślinnej i zwierzęcej

Aleksandra Myszk

59 861-24-28   wew. 31

Inspektor ds. ochrony środowiska i gospodarki wodnej

Agnieszka Prokop

59 861-24-28   wew. 31

Inspektor ds. opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Adrianna Lawrenc-Caruk

 

59 861-24-28   wew. 23

Podinspektor ds. rozwoju gminy

Magdalena Drywa

59 861-24-28   wew. 35

Inspektor ds. pozyskiwania i rozliczania środków zewnętrznych

Marta Aftyka

59 861-24-28   wew. 35

Inspektor ds. inwestycji i zamówień publicznych

Łukasz Mertowski

59 861-24-28   wew. 34

p.Inspektor ds. inwestycji

Błażej Makurat

59 861-24-28   wew. 34

Inspektor ds. urbanistyki i łączności

Katarzyna Klawikowska

       59 861-24-28 wew.32

Inspektor ds. gospodarki komunalnej i mieszkaniowej

Elżbieta Wojtuń

59 861-24-28   wew. 33

Inspektor ds. informacji, promocji i współpracy z organizacjami pozarządowymi

Malwina Fludra

zastępuje: Magdalena Bojarczuk

      59 861-24-28   wew. 23
pomoc administracyjna Aleksandra Tomasiewicz

59 861-24-28   wew. 32

SAMODZIELNE STANOWISKA

Inspektor ds. oświaty

Katarzyna Tabaka

59 861-24-28   wew. 26

P.inspektor ds. obsługi rady gminy

Elżbieta Szymankiewicz

59 861-24-28   wew. 42

 


Liczba odwiedzin : 27127
Podmiot udostępniający informację : Urząd
Osoba wprowadzająca informację : Katarzyna Tabor
Osoba odpowiedzialna za informację : Wioletta Piechowska-Labuda
Czas wytworzenia: 2009-01-29 11:44:00
Czas publikacji: 2018-02-15 14:25:20
Data przeniesienia do archiwum: Brak