JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE 

 
 
Na terenie gminy działa 12 jednostek organizacyjnych w tym dwie instytucje kultury.

REJESTR JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY NOWA WIEŚ LĘBORSKA
Nazwa jednostki Data utworzenia / Nr uchwały jednostka / zakład budżetowy
Urząd Gminy w Nowej Wsi Lęborskiej
1975 rok jednostka budżetowa
Gminny Zakład Usług Komunalnych w Nowej Wsi Lęborskiej ul. Młynarska 11 1994 rok VII/35/94 RG jednostka budżetowa
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Lęborskiej ul. Młynarska 11 1990 rok XI/37/90 RG jednostka budżetowa
Placówki oświatowe
   

Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi Lęborskiej     

- Szkoła Podstawowa

- klasy gimnazjalne

2002 rok XXXVI/320/02 RG jednostka budżetowa

Zespół Szkół w Łebieniu

- Szkoła Podstawowa,

- klasy gimnazjalne
- Przedszkole

2002 rok XXXVI/321/02 RG jednostka budżetowa
Zespół Szkół w Garczegorzu
- Szkoła Podstawowa,
- Przedszkole

2002 rok XXXVI/322/02 RG jednostka budżetowa
Szkoła  Podstawowa w Leśnicach
- Szkoła Podstawowa,
- klasy gimnazjalne
2005 rok XXXII/208/05 RG jednostka budżetowa
Szkoła Podstawowa w Redkowicach
- Szkoła Podstawowa,
- klasy  gimnazjalne
2006 rok XLII/281/06 RG jednostka budżetowa
Przedszkole w Nowej Wsi Lęborskiej ul.Grunwaldzka 6 wraz z filią w:
m. Lubowidz
1991 rok ustawa o systemie oświaty jednostka budżetowa
Instytucje kultury    
Biblioteka Publiczna Gminy Nowa Wieś Lęborska ul. Lęborska 20
wraz z filiami w:
- Łebieniu
- Janowicach
- Krępie Kaszubskiej
- Pogorzelicach
- Chocielewku
1987 rok XVIII/13/87 GRN i 2002 rok
IV/26/2002 RG
instytucja kultury
Gminny Ośrodek Kultury w Nowej Wsi Lęborskiej ul. Lęborska 20
2004 rok XXV/166/04 RG instytucja kultury
 

Liczba odwiedzin : 8748
Podmiot udostępniający informację : Urząd
Osoba wprowadzająca informację : Krystyna Królikowska
Osoba odpowiedzialna za informację : Jarosław Lipski
Czas wytworzenia: 2009-01-30 14:29:00
Czas publikacji: 2018-11-09 11:29:32
Data przeniesienia do archiwum: Brak