Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Informacja o udzieleniu zamówienia pn. Świadczenie usług edukacyjnych i szkoleniowych oraz dostawa pomocy dydaktycznych w ramach projektu pn. „Naukowy zawrót głowy - edukacja na najwyższym poziomie w Gminie Nowa Wieś Lęborska”.

2018-06-22 14:31:01
Informacja o udzieleniu zamówienia pn. przeprowadzenie usługi szkolenia z zakresu kompetencji cyfrowych, wykorzystywania oraz włączania narzędzi TIK do nauczania przedmiotowego dla 15 nauczycieli biorących udział w projekcie pn. „Naukowy zawrót głowy – edukacja na najwyższym poziomie w Gminie Nowa Wieś Lęborska”.

2018-06-22 14:24:39
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dotyczącej zamówienia publicznego pn. Usługa przeprowadzenia szkolenia z zakresu kompetencji cyfrowych, wykorzystywania oraz włączania narzędzi TIK do nauczania przedmiotowego dla 15 nauczycieli biorących udział w projekcie pn. „Naukowy zawrót głowy – edukacja na najwyższym poziomie w Gminie Nowa Wieś Lęborska”

2017-08-14 14:49:13
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI, którego przedmiotem jest przeprowadzenie usługi szkolenia z zakresu kompetencji cyfrowych, wykorzystywania oraz włączania narzędzi TIK do nauczania przedmiotowego dla 15 nauczycieli biorących udział w projekcie pn. „Naukowy zawrót głowy - edukacja na najwyższym poziomie w Gminie Nowa Wieś Lęborska”

2017-06-07 10:11:59
Informacja o nieudzieleniu zamówienia w przetargu nieograniczonym pn. Przeprowadzenie usługi szkolenia z zakresu kompetencji cyfrowych, wykorzystywania oraz włączania narzędzi TIK do nauczania przedmiotowego dla 15 nauczycieli biorących udział w projekcie pn. „Naukowy zawrót głowy - edukacja na najwyższym poziomie w Gminie Nowa Wieś Lęborska”.

2017-06-05 15:51:01
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI, którego przedmiotem jest przeprowadzenie usługi szkolenia z zakresu kompetencji cyfrowych, wykorzystywania oraz włączania narzędzi TIK do nauczania przedmiotowego dla 15 nauczycieli biorących udział w projekcie pn. „Naukowy zawrót głowy - edukacja na najwyższym poziomie w Gminie Nowa Wieś Lęborska”

2017-05-26 11:49:27
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dotyczącej przetargu nieograniczonego pn. Świadczenie usług edukacyjnych i szkoleniowych oraz dostawa pomocy dydaktycznych w ramach projektu pn. „Naukowy zawrót głowy - edukacja na najwyższym poziomie w Gminie Nowa Wieś Lęborska”.

2017-03-03 15:03:25
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI, którego przedmiotem jest świadczenie usług edukacyjnych i szkoleniowych oraz dostawa pomocy dydaktycznych w ramach projektu pn. „Naukowy zawrót głowy - edukacja na najwyższym poziomie w Gminie Nowa Wieś Lęborska”.

2017-02-14 16:06:41