Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dotyczącej przetargu nieograniczonego pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Ługi, Mosty, Lubowidz

2018-10-15 12:03:13
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKTOROWYM: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami ścieków oraz przyłączami wody i instalacją elektryczną dla przepompowni w miejscowości Lędziechowo i Łebień

2018-10-15 11:20:17
WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA: dot. postępowania prowadzonego trybem przetargu nieograniczonego pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami oraz z przepompowniami ścieków w miejscowościach Ługi, Mosty, Lubowidz.

2018-10-04 12:29:56
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKTOROWYM: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami oraz z przepompowniami ścieków w miejscowościach Ługi, Mosty, Lubowidz

2018-10-01 15:34:55
ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA dotyczącego przetargu nieograniczonego pn. Przebudowa sieci wodociągowej wraz z budową pompowni wody w miejscowości Rybki

2017-08-29 12:55:06
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dotyczącej przetargu nieograniczonego pn. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Lubowidz

2017-08-29 12:27:37
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKTOROWYM: Przebudowa sieci wodociągowej wraz z budową pompowni wody w miejscowości Rybki

2017-08-22 20:33:49
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKTOROWYM: Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Lubowidz

2017-08-14 13:02:35
ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

2017-07-12 15:17:11
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKTOROWYM: Budowa nowych odcinków sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w m. Pogorszewo.

2017-06-30 16:32:16