MAJĄTEK PUBLICZNY WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2017 ROK 

 

 

Urząd Gminy Nowa Wieś Lęborska
Środki trwałe
99.956.649,73

Pozostałe środki trwałe w używaniu
724.443,99

 


Pozostałe jednostki organizacyjne
Środki trwałe
1351.597,51
Pozostałe środki trwałe w używaniu
675.434,75

 


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Lęborskiej
Środki trwałe
230.173,77
Pozostałe środki trwałe w używaniu
120.793,24

Gminny Zakład Usług Komunalnych w Nowej Wsi Lęborskiej
Środki trwałe
1053.082,26
Pozostałe środki trwałe w używaniu
232.287,63

Gminny Ośrodek Kultury w Nowej Wsi Lęborskiej
Środki trwałe
49.855,46
Pozostałe środki trwałe w używaniu
198.233,93

Biblioteka Publiczna Gminy Nowa Wieś Lęborska
Środki trwałe
18.486,02
Pozostałe środki trwałe w używaniu
124.119,95

 


Placówki oświatowe
Środki trwałe
11.604.104,41
Pozostałe środki trwałe w używaniu
3.521.589,05


Zespół Szkół w Nowej Wsi Lęborskiej
Środki trwałe
4.515.706,47
Pozostałe środki trwałe w używaniu
810.114,58

Zespół Szkół w Łebieniu
Środki trwałe
2.864.939,32
Pozostałe środki trwałe w używaniu
703.389,35

Zespół Szkół w Garczegorzu
Środki trwałe
774.231,11
Pozostałe środki trwałe w używaniu
583.983,81

Zespół Szkół w Leśnicach
Środki trwałe
1.155.439,98
Pozostałe środki trwałe w używaniu
652.052,31

Szkoła Podstawowa w Redkowicach
Środki trwałe
2.033.351,64
Pozostałe środki trwałe w używaniu
473.054,80

Przedszkole w Nowej Wsi Lęborskiej
Środki trwałe
260.435,89
Pozostałe środki trwałe w używaniu
298.994,20

 

 


Ogółem
Środki trwałe
112.912.351,65
Pozostałe środki trwałe w używaniu
4.921.467,79

Szczegółowe dane dotyczące majątku gminy znajdują się w każdej jednostce organizacyjnej.

 


Liczba odwiedzin : 1292
Podmiot udostępniający informację : Urząd
Osoba wprowadzająca informację : Krystyna Królikowska
Osoba odpowiedzialna za informację : Bogusława Gulewicz
Czas wytworzenia: 2017-04-27 08:12:14
Czas publikacji: 2018-11-09 09:17:26
Data przeniesienia do archiwum: Brak