MAJĄTEK PUBLICZNY WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2016 ROK 

 

 

Urząd Gminy Nowa Wieś Lęborska
Środki trwałe
97.304.227,13

Pozostałe środki trwałe w używaniu
834.490,22

 


Pozostałe jednostki organizacyjne
Środki trwałe
1.345.705,26
Pozostałe środki trwałe w używaniu
653.579,69

 


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Lęborskiej
Środki trwałe
301.386,03
Pozostałe środki trwałe w używaniu
120.330,26

Gminny Zakład Usług Komunalnych w Nowej Wsi Lęborskiej
Środki trwałe
961.582,26
Pozostałe środki trwałe w używaniu
226.375,11

Gminny Ośrodek Kultury w Nowej Wsi Lęborskiej
Środki trwałe
66.395,24
Pozostałe środki trwałe w używaniu
189.266,83

Biblioteka Publiczna Gminy Nowa Wieś Lęborska
Środki trwałe
16.341,73
Pozostałe środki trwałe w używaniu
117.607,49

 


Placówki oświatowe
Środki trwałe
11.546.818,51
Pozostałe środki trwałe w używaniu
3.103.373,65


Zespół Szkół w Nowej Wsi Lęborskiej
Środki trwałe
4.509.362,97
Pozostałe środki trwałe w używaniu
763.707,43

Zespół Szkół w Łebieniu
Środki trwałe
2.864.939,32
Pozostałe środki trwałe w używaniu
529.569,15

Zespół Szkół w Garczegorzu
Środki trwałe
746.063,01
Pozostałe środki trwałe w używaniu
496.725,05

Zespół Szkół w Leśnicach
Środki trwałe
1.155.439,98
Pozostałe środki trwałe w używaniu
617.547,08

Szkoła Podstawowa w Redkowicach
Środki trwałe
2.008.763,94
Pozostałe środki trwałe w używaniu
419.727,56

Przedszkole w Nowej Wsi Lęborskiej
Środki trwałe
262.249,29
Pozostałe środki trwałe w używaniu
276.097,38

 


Ogółem
Środki trwałe
110.196.750,90
Pozostałe środki trwałe w używaniu
4.591.443,56

Szczegółowe dane dotyczące majątku gminy znajdują się w każdej jednostce organizacyjnej.

 


Liczba odwiedzin : 1047
Podmiot udostępniający informację : Urząd
Osoba wprowadzająca informację : Ludwika Dobrzewinska
Osoba odpowiedzialna za informację : Bogusława Gulewicz
Czas wytworzenia: 2017-04-27 08:12:14
Czas publikacji: 2017-04-27 08:31:23
Data przeniesienia do archiwum: Brak