Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
INFORMACJA z otwarcia ofert dot. przetargu nieograniczonego pn. Remont drogi gminnej – ul. Kisewa w Nowej Wsi Lęborskiej.

2018-10-15 14:37:07
Wójt Gminy Nowa Wieś Lęborska ogłasza drugi przetarg nieograniczony

2018-10-12 08:51:20
OGŁOSZENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO: Budowa budynku użyteczności publicznej – przedszkole i żłobek, plac zabaw, parking, droga dojazdowa wraz z infrastrukturą techniczną w Nowej Wsi Lęborskiej. Ogłoszenie nr 635289-N-2018 z dnia 2018-10-11 r.

2018-10-11 14:34:57
OGŁOSZENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO: Remont drogi gminnej – ul. Kisewa w Nowej Wsi Lęborskiej. Ogłoszenie nr 622677-N-2018 z dnia 2018-09-27 r.

2018-09-27 10:58:05
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dotyczącej przetargu nieograniczonego pn. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kanin.

2018-09-14 14:20:37
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dotyczącej przetargu nieograniczonego pn. Przebudowa drogi gminnej dz. nr 318 obr. Łebień.

2018-09-14 14:18:18
OGŁOSZENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO: Usługa odbierania i transportu odpadów komunalnych z terenu Gminy Nowa Wieś Lęborska. Ogłoszenie nr 2018/S 174-394736 z dnia 2018-09-11 r.

2018-09-11 11:21:19
INFORMACJA z otwarcia ofert dot. przetargu nieograniczonego pn. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kanin.

2018-09-10 13:47:14
INFORMACJA z otwarcia ofert dot. przetargu nieograniczonego pn. Przebudowa drogi gminnej dz. nr 318 obr. Łebień.

2018-09-10 13:41:16
ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA dotyczącego przetargu nieograniczonego pn. Usługa odbierania i transportu odpadów komunalnych z terenu Gminy Nowa Wieś Lęborska.

2018-08-23 15:27:43