Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
INFORMACJA z otwarcia ofert dot. przetargu nieograniczonego pn. Remont drogi gminnej – ul. Kisewa w Nowej Wsi Lęborskiej.

2018-10-15 14:37:07
Wójt Gminy Nowa Wieś Lęborska ogłasza drugi przetarg nieograniczony

2018-10-12 08:51:20
OGŁOSZENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO: Budowa budynku użyteczności publicznej – przedszkole i żłobek, plac zabaw, parking, droga dojazdowa wraz z infrastrukturą techniczną w Nowej Wsi Lęborskiej. Ogłoszenie nr 635289-N-2018 z dnia 2018-10-11 r.

2018-10-11 14:34:57
OGŁOSZENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO: Remont drogi gminnej – ul. Kisewa w Nowej Wsi Lęborskiej. Ogłoszenie nr 622677-N-2018 z dnia 2018-09-27 r.

2018-09-27 10:58:05
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dotyczącej przetargu nieograniczonego pn. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kanin.

2018-09-14 14:20:37
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dotyczącej przetargu nieograniczonego pn. Przebudowa drogi gminnej dz. nr 318 obr. Łebień.

2018-09-14 14:18:18
OGŁOSZENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO: Usługa odbierania i transportu odpadów komunalnych z terenu Gminy Nowa Wieś Lęborska. Ogłoszenie nr 2018/S 174-394736 z dnia 2018-09-11 r.

2018-09-11 11:21:19
INFORMACJA z otwarcia ofert dot. przetargu nieograniczonego pn. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kanin.

2018-09-10 13:47:14
INFORMACJA z otwarcia ofert dot. przetargu nieograniczonego pn. Przebudowa drogi gminnej dz. nr 318 obr. Łebień.

2018-09-10 13:41:16
ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA dotyczącego przetargu nieograniczonego pn. Usługa odbierania i transportu odpadów komunalnych z terenu Gminy Nowa Wieś Lęborska.

2018-08-23 15:27:43
OGŁOSZENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO: Przebudowa drogi gminnej dz. nr 318 obr. Łebień. Ogłoszenie nr 607840-N-2018 z dnia 2018-08-23 r.

2018-08-23 13:22:47
OGŁOSZENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kanin. Ogłoszenie nr 607876-N-2018 z dnia 2018-08-23 r.

2018-08-23 12:07:08
INFORMACJA z otwarcia ofert dot. przetargu nieograniczonego pn. Usługa odbierania i transportu odpadów komunalnych z terenu Gminy Nowa Wieś Lęborska.

2018-08-17 09:43:23
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dotyczącej przetargu nieograniczonego pn. Remont chodnika wzdłuż ul. Mostowej w Nowej Wsi Lęborskiej.

2018-08-10 13:11:15
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY ORAZ UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA dotyczącego przetargu nieograniczonego pn. Zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do szkół z terenu Gminy Nowa Wieś Lęborska w roku szkolnym 2018/2019

2018-08-09 13:04:59
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dotyczącej przetargu nieograniczonego pn. Dowóz dzieci do szkół w roku szkolnym 2018/2019

2018-08-09 12:09:56
Informacja Wójta Gminy Nowa Wieś Lęborska o wyniku drugiego przetargu ustnego nieograniczonego

2018-07-25 10:41:37
INFORMACJA z otwarcia ofert dot. przetargu nieograniczonego pn. Zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do szkół z terenu Gminy Nowa Wieś Lęborska w roku szkolnym 2018/2019.

2018-07-20 13:11:52
INFORMACJA z otwarcia ofert dot. przetargu nieograniczonego pn. Dowóz dzieci do szkół w roku szkolnym 2018/2019.

2018-07-20 13:03:24
INFORMACJA z otwarcia ofert dot. przetargu nieograniczonego pn. Remont chodnika wzdłuż ul. Mostowej w Nowej Wsi Lęborskiej.

2018-07-20 12:55:41