Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
INFORMACJA z otwarcia ofert dot. przetargu nieograniczonego pn. Remont drogi gminnej – ul. Kisewa w Nowej Wsi Lęborskiej.

2018-10-15 14:37:07
Wójt Gminy Nowa Wieś Lęborska ogłasza drugi przetarg nieograniczony

2018-10-12 08:51:20
OGŁOSZENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO: Budowa budynku użyteczności publicznej – przedszkole i żłobek, plac zabaw, parking, droga dojazdowa wraz z infrastrukturą techniczną w Nowej Wsi Lęborskiej. Ogłoszenie nr 635289-N-2018 z dnia 2018-10-11 r.

2018-10-11 14:34:57
OGŁOSZENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO: Remont drogi gminnej – ul. Kisewa w Nowej Wsi Lęborskiej. Ogłoszenie nr 622677-N-2018 z dnia 2018-09-27 r.

2018-09-27 10:58:05
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dotyczącej przetargu nieograniczonego pn. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kanin.

2018-09-14 14:20:37
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dotyczącej przetargu nieograniczonego pn. Przebudowa drogi gminnej dz. nr 318 obr. Łebień.

2018-09-14 14:18:18
OGŁOSZENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO: Usługa odbierania i transportu odpadów komunalnych z terenu Gminy Nowa Wieś Lęborska. Ogłoszenie nr 2018/S 174-394736 z dnia 2018-09-11 r.

2018-09-11 11:21:19
INFORMACJA z otwarcia ofert dot. przetargu nieograniczonego pn. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kanin.

2018-09-10 13:47:14
INFORMACJA z otwarcia ofert dot. przetargu nieograniczonego pn. Przebudowa drogi gminnej dz. nr 318 obr. Łebień.

2018-09-10 13:41:16
ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA dotyczącego przetargu nieograniczonego pn. Usługa odbierania i transportu odpadów komunalnych z terenu Gminy Nowa Wieś Lęborska.

2018-08-23 15:27:43
OGŁOSZENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO: Przebudowa drogi gminnej dz. nr 318 obr. Łebień. Ogłoszenie nr 607840-N-2018 z dnia 2018-08-23 r.

2018-08-23 13:22:47
OGŁOSZENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kanin. Ogłoszenie nr 607876-N-2018 z dnia 2018-08-23 r.

2018-08-23 12:07:08
INFORMACJA z otwarcia ofert dot. przetargu nieograniczonego pn. Usługa odbierania i transportu odpadów komunalnych z terenu Gminy Nowa Wieś Lęborska.

2018-08-17 09:43:23
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dotyczącej przetargu nieograniczonego pn. Remont chodnika wzdłuż ul. Mostowej w Nowej Wsi Lęborskiej.

2018-08-10 13:11:15
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY ORAZ UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA dotyczącego przetargu nieograniczonego pn. Zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do szkół z terenu Gminy Nowa Wieś Lęborska w roku szkolnym 2018/2019

2018-08-09 13:04:59
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dotyczącej przetargu nieograniczonego pn. Dowóz dzieci do szkół w roku szkolnym 2018/2019

2018-08-09 12:09:56
Informacja Wójta Gminy Nowa Wieś Lęborska o wyniku drugiego przetargu ustnego nieograniczonego

2018-07-25 10:41:37
INFORMACJA z otwarcia ofert dot. przetargu nieograniczonego pn. Zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do szkół z terenu Gminy Nowa Wieś Lęborska w roku szkolnym 2018/2019.

2018-07-20 13:11:52
INFORMACJA z otwarcia ofert dot. przetargu nieograniczonego pn. Dowóz dzieci do szkół w roku szkolnym 2018/2019.

2018-07-20 13:03:24
INFORMACJA z otwarcia ofert dot. przetargu nieograniczonego pn. Remont chodnika wzdłuż ul. Mostowej w Nowej Wsi Lęborskiej.

2018-07-20 12:55:41
OGŁOSZENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO: Usługa odbierania i transportu odpadów komunalnych z terenu Gminy Nowa Wieś Lęborska. Ogłoszenie nr 2018/S 130-296600 z dnia 2018-07-10 r.

2018-07-10 11:56:52
WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA: dot. postępowania prowadzonego trybem przetargu nieograniczonego pn. Remont chodnika wzdłuż ul. Mostowej w Nowej Wsi Lęborskiej.

2018-07-09 16:00:01
OGŁOSZENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO: Zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do szkół z terenu Gminy Nowa Wieś Lęborska w roku szkolnym 2018/2019. Ogłoszenie nr 586011-N-2018 z dnia 2018-07-09 r.

2018-07-09 14:18:18
OGŁOSZENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO: Dowóz dzieci do szkół w roku szkolnym 2018/2019. Ogłoszenie nr 585824-N-2018 z dnia 2018-07-09 r.

2018-07-09 12:13:21
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dotyczącej przetargu nieograniczonego pn. „Przebudowa pasa drogowego dz. nr 24/3 obr. Garczegorze droga powiatowa nr 1309G, polegająca na budowie ciągu pieszo-rowerowego o długości 903,39m”

2018-07-03 14:46:59
OGŁOSZENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO: Remont chodnika wzdłuż ul. Mostowej w Nowej Wsi Lęborskiej. Ogłoszenie nr 581619-N-2018 z dnia 2018-06-29 r.

2018-06-29 13:57:40
Informacja Wójta Gminy Nowa Wieś Lęborska o wyniku drugiego przetargu ustnego nieograniczonego

2018-06-22 15:46:45
INFORMACJA z otwarcia ofert dot. przetargu nieograniczonego pn. Przebudowa pasa drogowego dz. nr 24/3 obr. Garczegorze droga powiatowa nr 1309G, polegająca na budowie ciągu pieszo-rowerowego o długości 903,39m.

2018-06-20 15:04:39
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dotyczącej przetargu nieograniczonego pn. Przebudowa konstrukcji dachu budynku GZUK i GOPS w Nowej Wsi Lęborskiej – Roboty na czynnej budowie.

2018-06-18 15:34:26
INFORMACJA z otwarcia ofert dot. przetargu nieograniczonego pn. Przebudowa konstrukcji dachu budynku GZUK i GOPS w Nowej Wsi Lęborskiej – Roboty na czynnej budowie.

2018-06-18 13:47:24
OGŁOSZENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO: Przebudowa konstrukcji dachu budynku GZUK i GOPS w Nowej Wsi Lęborskiej – Roboty na czynnej budowie. Ogłoszenie nr 568973-N-2018 z dnia 2018-06-06 r.

2018-06-06 15:27:32
OGŁOSZENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO: Przebudowa pasa drogowego dz. nr 24/3 obr. Garczegorze droga powiatowa nr 1309G, polegająca na budowie ciągu pieszo-rowerowego o długości 903,39m. Ogłoszenie nr 567861-N-2018 z dnia 2018-06-05 r.

2018-06-05 13:11:29
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dotyczącej przetargu nieograniczonego pn. Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego.

2018-03-02 14:57:26
INFORMACJA z otwarcia ofert dot. przetargu nieograniczonego pn. Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego.

2018-02-20 13:57:50
WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ORAZ ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT: dot. postępowania prowadzonego trybem przetargu nieograniczonego pn. Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego.

2018-02-14 14:40:10
INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Zagospodarowanie odpadów komunalnych odebranych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Nowa Wieś Lęborska

2018-02-13 15:09:06
OGŁOSZENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego. Ogłoszenie nr 516078-N-2018 z dnia 2018-02-08 r.

2018-02-08 15:32:39
WYKAZ NIERUCHOMOSCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY NOWA WIEŚ LĘBORSKA PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY W DRODZE PRZETARGOWEJ I BEZPRZETARGOWEJ

2018-02-02 12:39:48
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dotyczącej przetargu nieograniczonego pn. Usługa odbierania i transportu odpadów komunalnych z terenu Gminy Nowa Wieś Lęborska.

2018-01-24 15:21:09
INFORMACJA z otwarcia ofert dot. przetargu nieograniczonego pn. Usługa odbierania i transportu odpadów komunalnych z terenu Gminy Nowa Wieś Lęborska.

2018-01-19 08:54:26
OGŁOSZENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO: Usługa odbierania i transportu odpadów komunalnych z terenu Gminy Nowa Wieś Lęborska. Ogłoszenie nr 503815-N-2018 z dnia 2018-01-10 r.

2018-01-10 15:23:53
Informacja o zamiarze zawarcia umowy w trybie zamówienia z wolnej ręki na usługę zagospodarowania odpadów komunalnych odebranych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Nowa Wieś Lęborska

2018-01-10 11:43:03
Wójt Gminy Nowa Wieś Lęborska ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych

2018-01-05 09:25:12
ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA dotyczącego przetargu nieograniczonego pn. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Nowa Wieś Lęborska.

2018-01-03 14:36:34
Wójt Gminy Nowa Wieś Lęborska ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w miejscowości Rekowo Lęborskie

2017-12-08 13:14:25
INFORMACJA z otwarcia ofert dot. przetargu nieograniczonego pn. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Nowa Wieś Lęborska

2017-12-01 13:29:52
OGŁOSZENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Nowa Wieś Lęborska Ogłoszenie nr Dz.U./S: 2017/S 205-423091 z dnia 25.10.2017r.

2017-10-25 15:29:51
O G Ł O S Z E N I E o zakończeniu przetargu wynikiem negatywnym

2017-10-20 15:09:04
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dotyczącej przetargu nieograniczonego pn. Przebudowa drogi gminnej dz. nr 524/2 obr. Krępa Kaszubska.

2017-10-03 15:32:18
INFORMACJA z otwarcia ofert dot. przetargu nieograniczonego pn. Przebudowa drogi gminnej dz. nr 524/2 obr. Krępa Kaszubska.

2017-09-25 15:17:27