Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
INFORMACJA z otwarcia ofert dot. przetargu nieograniczonego pn. Budowa budynku filii bibliotecznej w miejscowości Janowice.

2017-08-09 12:15:32
Informacja Wójta Gminy Nowa Wieś Lęborska o wyniku III – go przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości oznaczonej numerem 67/12 o powierzchni 0,0251 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym Kębłowo Nowowiejskie , w miejscowości Kębłowo Nowowiejskie , zapisanej w księdze wieczystej SL1L/00026151/4

2017-08-08 10:30:13
Informacja Wójta Gminy Nowa Wieś Lęborska o wyniku III – go przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości oznaczonej numerem 67/15 o powierzchni 0,0186 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym Kębłowo Nowowiejskie , w miejscowości Kębłowo Nowowiejskie , zapisanej w księdze wieczystej SL1L/00026151/4

2017-08-08 10:22:31
Informacja Wójta Gminy Nowa Wieś Lęborska o wyniku II – go przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości oznaczonej numerem 33/4 o powierzchni 0,01ha, położonej w obrębie ewidencyjnym Lubowidz , w miejscowości Mosty, zapisanej w księdze wieczystej SL1L/00013902/0

2017-08-08 10:18:38
Wójt Gminy Nowa Wieś Lęborska informuje iż zgodnie z art.35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2016 r, poz. 2147 z późn.zm. ) na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Nowej Wsi Lęborskiej został wywieszony na okres 21 dni 1/ wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

2017-08-08 10:14:07
OGŁOSZENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO: Dowóz dzieci do szkół w roku szkolnym 2017/2018. Ogłoszenie nr 565176-N-2017 z dnia 2017-08-07 r.

2017-08-07 13:06:34
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY ORAZ O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA dotyczącego przetargu nieograniczonego pn. Zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do szkół z terenu Gminy Nowa Wieś Lęborska w roku szkolnym 2017/2018

2017-08-02 14:55:21
INFORMACJA z otwarcia ofert dot. przetargu nieograniczonego pn. Zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do szkół z terenu Gminy Nowa Wieś Lęborska w roku szkolnym 2017/2018.

2017-08-02 14:39:49
ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA dotyczącego przetargu nieograniczonego pn. Dowóz dzieci do szkół w roku szkolnym 2017/2018.

2017-08-02 13:40:33
INFORMACJA z otwarcia ofert dot. przetargu nieograniczonego pn. Dowóz dzieci do szkół w roku szkolnym 2017/2018.

2017-07-27 13:22:40