Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
OGŁOSZENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO: Przebudowa drogi gminnej dz. nr 318 obr. Łebień. Ogłoszenie nr 607840-N-2018 z dnia 2018-08-23 r.

2018-08-23 13:22:47
OGŁOSZENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kanin. Ogłoszenie nr 607876-N-2018 z dnia 2018-08-23 r.

2018-08-23 12:07:08
INFORMACJA z otwarcia ofert dot. przetargu nieograniczonego pn. Usługa odbierania i transportu odpadów komunalnych z terenu Gminy Nowa Wieś Lęborska.

2018-08-17 09:43:23
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dotyczącej przetargu nieograniczonego pn. Remont chodnika wzdłuż ul. Mostowej w Nowej Wsi Lęborskiej.

2018-08-10 13:11:15
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY ORAZ UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA dotyczącego przetargu nieograniczonego pn. Zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do szkół z terenu Gminy Nowa Wieś Lęborska w roku szkolnym 2018/2019

2018-08-09 13:04:59
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dotyczącej przetargu nieograniczonego pn. Dowóz dzieci do szkół w roku szkolnym 2018/2019

2018-08-09 12:09:56
Informacja Wójta Gminy Nowa Wieś Lęborska o wyniku drugiego przetargu ustnego nieograniczonego

2018-07-25 10:41:37
INFORMACJA z otwarcia ofert dot. przetargu nieograniczonego pn. Zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do szkół z terenu Gminy Nowa Wieś Lęborska w roku szkolnym 2018/2019.

2018-07-20 13:11:52
INFORMACJA z otwarcia ofert dot. przetargu nieograniczonego pn. Dowóz dzieci do szkół w roku szkolnym 2018/2019.

2018-07-20 13:03:24
INFORMACJA z otwarcia ofert dot. przetargu nieograniczonego pn. Remont chodnika wzdłuż ul. Mostowej w Nowej Wsi Lęborskiej.

2018-07-20 12:55:41