Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
OGŁOSZENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO: Usługa odbierania i transportu odpadów komunalnych z terenu Gminy Nowa Wieś Lęborska. Ogłoszenie nr 2018/S 130-296600 z dnia 2018-07-10 r.

2018-07-10 11:56:52
WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA: dot. postępowania prowadzonego trybem przetargu nieograniczonego pn. Remont chodnika wzdłuż ul. Mostowej w Nowej Wsi Lęborskiej.

2018-07-09 16:00:01
OGŁOSZENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO: Zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do szkół z terenu Gminy Nowa Wieś Lęborska w roku szkolnym 2018/2019. Ogłoszenie nr 586011-N-2018 z dnia 2018-07-09 r.

2018-07-09 14:18:18
OGŁOSZENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO: Dowóz dzieci do szkół w roku szkolnym 2018/2019. Ogłoszenie nr 585824-N-2018 z dnia 2018-07-09 r.

2018-07-09 12:13:21
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dotyczącej przetargu nieograniczonego pn. „Przebudowa pasa drogowego dz. nr 24/3 obr. Garczegorze droga powiatowa nr 1309G, polegająca na budowie ciągu pieszo-rowerowego o długości 903,39m”

2018-07-03 14:46:59
OGŁOSZENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO: Remont chodnika wzdłuż ul. Mostowej w Nowej Wsi Lęborskiej. Ogłoszenie nr 581619-N-2018 z dnia 2018-06-29 r.

2018-06-29 13:57:40
Informacja Wójta Gminy Nowa Wieś Lęborska o wyniku drugiego przetargu ustnego nieograniczonego

2018-06-22 15:46:45
INFORMACJA z otwarcia ofert dot. przetargu nieograniczonego pn. Przebudowa pasa drogowego dz. nr 24/3 obr. Garczegorze droga powiatowa nr 1309G, polegająca na budowie ciągu pieszo-rowerowego o długości 903,39m.

2018-06-20 15:04:39
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dotyczącej przetargu nieograniczonego pn. Przebudowa konstrukcji dachu budynku GZUK i GOPS w Nowej Wsi Lęborskiej – Roboty na czynnej budowie.

2018-06-18 15:34:26
INFORMACJA z otwarcia ofert dot. przetargu nieograniczonego pn. Przebudowa konstrukcji dachu budynku GZUK i GOPS w Nowej Wsi Lęborskiej – Roboty na czynnej budowie.

2018-06-18 13:47:24