Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
O G Ł O S Z E N I E o zakończeniu przetargu wynikiem negatywnym

2017-10-20 15:09:04
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dotyczącej przetargu nieograniczonego pn. Przebudowa drogi gminnej dz. nr 524/2 obr. Krępa Kaszubska.

2017-10-03 15:32:18
INFORMACJA z otwarcia ofert dot. przetargu nieograniczonego pn. Przebudowa drogi gminnej dz. nr 524/2 obr. Krępa Kaszubska.

2017-09-25 15:17:27
Wójt Gminy Nowa Wieś Lęborska informuje iż zgodnie z art.35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2016 r, poz. 2147 z poźn. zmianami ) na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Nowej Wsi Lęborskiej został wywieszony na okres 21 dni tj. od dnia 07 września 2017 roku do dnia 28 września 2017 roku

2017-09-14 09:49:14
Wójt Gminy Nowa Wieś Lęborska ogłasza czwarty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości oznaczonych numerami : 67/12 o powierzchni 0,0251 ha , nr 67/15 o powierzchni 0,0186ha ,położonych w obrębie ewidencyjnym Kębłowo Nowowiejskie. Dla nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta nr KW SL1L/00026151/4.

2017-09-14 09:27:18
OGŁOSZENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO: Przebudowa drogi gminnej dz. nr 524/2 obr. Krępa Kaszubska. Ogłoszenie nr 585227-N-2017 z dnia 2017-09-08 r.

2017-09-08 08:45:42
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dotyczącej przetargu nieograniczonego pn. Budowa budynku filii bibliotecznej w miejscowości Janowice.

2017-08-29 15:08:42
INFORMACJA z otwarcia ofert dot. przetargu nieograniczonego pn. Dowóz dzieci do szkół w roku szkolnym 2017/2018

2017-08-24 18:19:53
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dotyczącej przetargu nieograniczonego pn. Dowóz dzieci do szkół w roku szkolnym 2017/2018

2017-08-23 22:42:04
INFORMACJA z otwarcia ofert dot. przetargu nieograniczonego pn. Budowa budynku filii bibliotecznej w miejscowości Janowice.

2017-08-09 12:15:32