Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
OGŁOSZENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO: Dowóz dzieci do szkół w roku szkolnym 2017/2018. Ogłoszenie nr 547637-N-2017 z dnia 2017-07-10 r.

2017-07-10 08:38:36
INFORMACJA z otwarcia ofert dot. przetargu nieograniczonego pn. Budowa budynku filii bibliotecznej w miejscowości Janowice.

2017-07-07 12:53:42
Informacja Wójta Gminy Nowa Wieś Lęborska o wyniku I-go przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości oznaczonej numerem 356, 356/17, 356/23, 356/21, 356/22, 356/6, 356/19, 356/7, 356/11, 356/16 obręb ewidnecyjny Lubowidz.

2017-06-30 14:57:15
OGŁOSZENIE III PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO na sprzedaż nieruchomości oznaczonych nr 67/12, 67/15 położonych w obrębie ewidencyjnym Kębłowo Nowowiejskie

2017-06-30 11:24:10
OGŁOSZENIE II PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO na sprzedaż nieruchomości oznaczonej nr 33/4 położonej w obrębie ewidencyjnym Lubowidz

2017-06-30 11:20:58
OGŁOSZENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO: Budowa budynku filii bibliotecznej w miejscowości Janowice. Ogłoszenie nr 536654-N-2017 z dnia 2017-06-22 r.

2017-06-22 15:03:19
ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA dotyczącego przetargu nieograniczonego pn. Budowa budynku filii bibliotecznej w miejscowości Janowice.

2017-06-13 15:35:21
INFORMACJA z otwarcia ofert dot. przetargu nieograniczonego pn. Budowa budynku filii bibliotecznej w miejscowości Janowice.

2017-06-13 14:20:07
WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dot. postępowania prowadzonego trybem przetargu nieograniczonego pn. Budowa budynku filii bibliotecznej w miejscowości Janowice.

2017-06-06 15:44:26
Wójt Gminy Nowa Wieś Lęborska informuje iż zgodnie z art.35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2016 r, poz. 2147 z późn.zm. ) na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Nowej Wsi Lęborskiej został wywieszony na okres 21 dni 1/ wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia -.cz. dz. nr 77/13 o powierzchni 0,08 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym Redkowice z przeznaczeniem na cele rolne – warzywne - dz.nr 647/1 o powierzchni 0,0563 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym Nowa Wieś Lęborska z przeznaczeniem na cele rolne. - dz. nr 264 o powierzchni 0,68 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym Chocielewko z przeznaczaniem na cele rolne.

2017-05-30 13:27:11