Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
INFORMACJA z otwarcia ofert dot. przetargu nieograniczonego pn. Budowa budynku filii bibliotecznej w miejscowości Janowice.

2017-06-13 14:20:07
WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dot. postępowania prowadzonego trybem przetargu nieograniczonego pn. Budowa budynku filii bibliotecznej w miejscowości Janowice.

2017-06-06 15:44:26
Wójt Gminy Nowa Wieś Lęborska informuje iż zgodnie z art.35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2016 r, poz. 2147 z późn.zm. ) na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Nowej Wsi Lęborskiej został wywieszony na okres 21 dni 1/ wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia -.cz. dz. nr 77/13 o powierzchni 0,08 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym Redkowice z przeznaczeniem na cele rolne – warzywne - dz.nr 647/1 o powierzchni 0,0563 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym Nowa Wieś Lęborska z przeznaczeniem na cele rolne. - dz. nr 264 o powierzchni 0,68 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym Chocielewko z przeznaczaniem na cele rolne.

2017-05-30 13:27:11
OGŁOSZENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO: Budowa budynku filii bibliotecznej w miejscowości Janowice. Ogłoszenie nr 513149-N-2017 z dnia 2017-05-19 r.

2017-05-19 14:55:25
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dotyczącej przetargu nieograniczonego pn. Pełnienie czynności Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla zadania pn.: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na obszarze MOF Lębork

2017-04-28 14:42:58
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dotyczącej przetargu nieograniczonego pn. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na obszarze MOF Lębork. Ogłoszenie nr Dz.U./S: 2017/S 025-043469

2017-04-26 15:50:12
INFORMACJA z otwarcia ofert dot. przetargu nieograniczonego pn. Pełnienie czynności Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla zadania pn.: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na obszarze MOF Lębork

2017-04-18 14:17:01
ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ORAZ TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT: Pełnienie czynności Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla zadania pn.: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na obszarze MOF Lębork

2017-04-12 12:55:49
Informacja i wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu działki niezabudowane oznaczone numerami 356/6, 356/7, 356/10, 356/11, 356/16, 356/17, 356/19, 356/21, 356/22, 356/23 w obrębie ewidencyjnym Lubowidz

2017-04-05 15:02:10
OGŁOSZENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO: Pełnienie czynności Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla zadania pn.: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na obszarze MOF Lębork. Ogłoszenie nr 58178 - 2017 z dnia 2017-04-04 r.

2017-04-04 12:56:48