Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Przetarg na budowę przepompowni P-6

Przetarg na budowę przepompowni P-6
2009-04-03 13:24:20
Wyjaśnienia do SIWZ

Wyjaśnienia do SIWZ
2009-04-01 17:20:41
przetarg na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej

przetarg na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej
2009-03-25 13:33:56
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

 ZAWIADOMIENIE  O  WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY

 

Gmina Nowa Wieś Lęborska zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty   

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego  na przebudowę dróg gminnych wraz z odwodnieniem w miejscowości Mosty – etap II.  W postępowaniu złożono dwie następujące oferty:

1. Usługi Drogowo-Budowlane i Kanalizacyjne  „ARKA BUD”  Artur Teclaf Robakowo 56, 84-242 Luzino. Cena oferty: 483994,52  zł.

2. „POL-DRÓG  LĘBORK” Spółka Akcyjna 84-300 Lębork ul. Pionierów 10. Cena oferty: 492.928,03 zł.

Kryterium oceny ofert była najniższa cena.  

Wybrano ofertę Usługi Drogowo-Budowlane i Kanalizacyjne  „ARKA BUD”  Artur Teclaf  Robakowo 56, 84-242 Luzino,  ponieważ zawierała najniższą cenę.

2009-03-25 13:27:11
WYJAŚNIENIE 2 - w związku z zapytaniem dotyczącego przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Przebudowa dróg gminnych wraz z odwodnieniem w miejscowości Mosty - etap II"

WYJAŚNIENIE 2 - w związku z zapytaniem dotyczącego przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Przebudowa dróg gminnych wraz z odwodnieniem w miejscowości Mosty - etap II"
2009-03-04 14:41:49
WYJAŚNIENIE - w związku z zapytaniem dotyczącego przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Przebudowa dróg gminnych wraz z odwodnieniem w miejscowości Mosty - etap II"

WYJAŚNIENIE - w związku z zapytaniem dotyczącego przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Przebudowa dróg gminnych wraz z odwodnieniem w miejscowości Mosty - etap II"
2009-03-03 12:04:01
ogłasza przetarg nieograniczony na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla budowy sieci wodociągowej w miejscowości Mosty z przejściem po terenach zamkniętych PKP.

 
2009-03-02 14:33:44
Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Dotyczy: ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej sieci wodociągowej w Mostach z przejściem pod torami na terenach zamkniętych PKP zamieszczonego na stronie internetowej zamawiającego dn. 21.01.2009 r.

Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Dotyczy: ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej sieci wodociągowej w Mostach z przejściem pod torami na terenach zamkniętych PKP zamieszczonego na stronie internetowej zamawiającego dn. 21.01.2009 r.
2009-03-02 14:25:57
WYJAŚNIENIE-Dotyczy: ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej sieci wodociągowej w Mostach z przejściem pod torami na terenach zamkniętych PKP zamieszczonego na stronie internetowej zamawiającego dn. 21.01.2009 r.

WYJAŚNIENIE-Dotyczy: ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej sieci wodociągowej w Mostach z przejściem pod torami na terenach zamkniętych PKP zamieszczonego na stronie internetowej zamawiającego dn. 21.01.2009 r.
2009-03-02 14:24:52
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Przebudowa dróg gminnych wraz z odwodnieniem w miejscowości mosty - etap II

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Przebudowa dróg gminnych wraz z odwodnieniem w miejscowości mosty - etap II
2009-03-02 14:18:52