Transmisja obrad 

 
 

Zgodnie z ustawą z dnia 11 stycznia 2018 roku o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych od nowej kadencji rady gminy 2018 - 2023 obrady Rady Gminy Nowa Wieś Lęborska są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Natomiast nagrania obrad Rady Gminy Nowa Wieś Lęborska są udostępniane na stronie Biuletynu Informacji Publicznej w zakładce pod nazwą nagrania obrad oraz na stronie internetowej gminy.

 

 

Transmisja obrad na żywo 

 

Liczba odwiedzin : 1875
Podmiot udostępniający informację : Urząd
Osoba wprowadzająca informację : Jarosław Lipski
Osoba odpowiedzialna za informację : Elżbieta Szymankiewicz
Czas wytworzenia: 2018-11-19 16:06:38
Czas publikacji: 2018-11-20 09:10:35
Data przeniesienia do archiwum: Brak