Nieodpłatna pomoc prawna 

 

 

Powiat Lęborski zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej realizuje zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej.

W związku z art. 9 wspomnianej ustawy na rok 2019 Powiat Lęborski zawarł z Gminą Nowa Wieś Lęborska porozumienia w sprawie utworzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej dla osób uprawnionych, określonych ustawą.

Nieodpłatna pomoc prawna będzie świadczona na terenie Gminy Nowa Wieś Lęborska

od dnia 1 stycznia 2019 roku według poniższego harmonogramu pracy:

adwokat  Aleksandra Gaffke - w każdy poniedziałek od 08:00 do 12:00

adwokat Wojciech Suszyński - w każdy czwartek od 08:00 do 12:00

Nieodpłatna pomoc prawna świadczona będzie w Urzędzie Gminy w Nowej Wsi Lęborskiej pok. nr 12.

Ustawa zakłada, że darmową pomoc prawną otrzymają:

- młodzież do 26 roku życia,

- osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej i wobec których w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia,

- osoby, które ukończyły 65 lat,

- osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny,

- kombatanci, osoby będące ofiarami represji wojennych i okresu powojennego,

- weterani,

- zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną,

- kobiety w ciąży,

- członkowie zarządu koła gospodyń wiejskich.

PUNKTY NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ/PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO

LISTA JEDNOSTEK NIEOPŁATNEGO PORADNICTWA DOSTĘPNEGO DLA MIESZKAŃCÓW POWIATU LĘBORSKIEGO

 

 


Liczba odwiedzin : 135
Podmiot udostępniający informację : Urząd
Osoba wprowadzająca informację : Jarosław Lipski
Osoba odpowiedzialna za informację : Jerzy Dyktyński
Czas wytworzenia: 2018-12-21 12:06:10
Czas publikacji: 2018-12-21 12:14:52
Data przeniesienia do archiwum: Brak