ORGANIZACJA URZĘDU 

 

 

Organizację i zasady funkcjonowania urzędu określa regulamin organizacyjny
Urzędu Gminy nadany:

 

Zarządzenie nr 13/2018

 

Wójta Gminy Nowa Wieś Lęborska w sprawie zmiany zarządzenia nr 4 Wójta Gminy Nowa Wieś Lęborska z dnia 22 lutego 2011 roku w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy w Nowej Wsi Lęborskie pobierz zarządzenie nr 13

 

 

Zarządzenie nr 8/2018

Wójta Gminy Nowa Wieś Lęborska w sprawie zmiany zarządzenia nr 4 Wójta Gminy Nowa Wieś Lęborska z dnia 22 lutego 2011 roku w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy w Nowej Wsi Lęborskiej

pobierz

Zarządzenie nr 10/2017

Wójta Gminy Nowa Wieś Lęborska z dnia 16.03.2017r. roku w sprawie zmiany Zarządzenia nr 4 Wójta Gminy Nowa Wieś Lęborska z dnia 22 lutego 2011 roku w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy w Nowej Wsi Lęborskiej pobierz zarządzenie nr 10/2017

 

Zarządzenie nr 7/2017

Wójta Gminy Nowa Wieś Lęborska z dnia 20.02.2017r. roku w sprawie zmiany Zarządzenia nr 4 Wójta Gminy Nowa Wieś Lęborska z dnia 22 lutego 2011 roku w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy w Nowej Wsi Lęborskiej pobierz zarządzenie nr 7/2017

 

Zarządzenie nr 3/2017

Wójta Gminy Nowa Wieś Lęborska z dnia 31.01.2017r. roku w sprawie zmiany Zarządzenia nr 4 Wójta Gminy Nowa Wieś Lęborska z dnia 22 lutego 2011 roku w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy w Nowej Wsi Lęborskiej pobierz zarządzenie nr 3/2017

 

Zarządzenie nr 25/2016

Wójta Gminy Nowa Wieś Lęborska z dnia 05.12.2016r. roku w sprawie zmiany Zarządzenia nr 4 Wójta Gminy Nowa Wieś Lęborska z dnia 22 lutego 2011 roku w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy w Nowej Wsi Lęborskiej pobierz zarządzenie nr 25/2016

 

Zarządzenie nr 23/2016

Wójta Gminy Nowa Wieś Lęborska z dnia 22.11.2016r. roku w sprawie zmiany Zarządzenia nr 4 Wójta Gminy Nowa Wieś Lęborska z dnia 22 lutego 2011 roku w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy w Nowej Wsi Lęborskiej pobierz zarządzenie nr 23/2016

 

Zarządzenie nr 17/2016

Wójta Gminy Nowa Wieś Lęborska z dnia 20.10.2016r. roku w sprawie zmiany Zarządzenia nr 4 Wójta Gminy Nowa Wieś Lęborska z dnia 22 lutego 2011 roku w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy w Nowej Wsi Lęborskiej pobierz zarządzenie nr 17/2016

 

Zarządzenie nr 15/2016

Wójta Gminy Nowa Wieś Lęborska z dnia 19.05.2016r. roku w sprawie zmiany Zarządzenia nr 4 Wójta Gminy Nowa Wieś Lęborska z dnia 22 lutego 2011 roku w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy w Nowej Wsi Lęborskiej pobierz zarządzenie nr 15/2016

 

Zarządzenie nr 1/2016

Wójta Gminy Nowa Wieś Lęborska z dnia 08.01.2016r. roku w sprawie zmiany Zarządzenia nr 4 Wójta Gminy Nowa Wieś Lęborska z dnia 22 lutego 2011 roku w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy w Nowej Wsi Lęborskiej pobierz zarządzenie nr 1/2016

 

Zarządzenie nr 2/2016

Wójta Gminy Nowa Wieś Lęborska z dnia 08.01.2016r. roku w sprawie zmiany Zarządzenia nr 4 Wójta Gminy Nowa Wieś Lęborska z dnia 22 lutego 2011 roku w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy w Nowej Wsi Lęborskiej pobierz zarządzenie nr 2/2016

 

Zarządzenie nr 26/2015

Wójta Gminy Nowa Wieś Lęborska z dnia 30.09.2015r. roku w sprawie zmiany Zarządzenia nr 4 Wójta Gminy Nowa Wieś Lęborska z dnia 22 lutego 2011 roku w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy w Nowej Wsi Lęborskiej pobierz zarządzenie nr 26/2015

 

Zarządzenie nr 16A/2015

Wójta Gminy Nowa Wieś Lęborska z dnia 30.06.2015r. roku w sprawie zmiany Zarządzenia nr 4 Wójta Gminy Nowa Wieś Lęborska z dnia 22 lutego 2011 roku w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy w Nowej Wsi Lęborskiej

pobierz zarządzenie nr 16A/2015

 

Zarządzenie nr 27/2014

Wójta Gminy Nowa Wieś Lęborska z dnia 21.11.2014r. roku w sprawie zmiany Zarządzenia nr 4 Wójta Gminy Nowa Wieś Lęborska z dnia 22 lutego 2011 roku w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy w Nowej Wsi Lęborskiej pobierz zarządzenie nr 27/2014 (482 KB)

 

Zarządzenie nr 24/2014

Wójta Gminy Nowa Wieś Lęborska z dnia 30.09.2014r. roku w sprawie zmiany Zarządzenia nr 4 Wójta Gminy Nowa Wieś Lęborska z dnia 22 lutego 2011 roku w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy w Nowej Wsi Lęborskiej  pobierz zarządzenie Nr 24 i załącznik do Zarządzenia Nr 24/2014 (459.8 KB)

 

Zarządzenie nr 16/2014

Wójta Gminy Nowa Wieś Lęborska z dnia 23.05.2014r. roku w sprawie zmiany Zarządzenia nr 4 Wójta Gminy Nowa Wieś Lęborska z dnia 22 lutego 2011 roku w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy w Nowej Wsi Lęborskiej

pobierz zarządzenie nr 16/2014

 

Zarządzenie nr 11/2014

Wójta Gminy Nowa Wieś Lęborska z dnia 15.04.2014r. roku w sprawie zmiany Zarządzenia nr 4 Wójta Gminy Nowa Wieś Lęborska z dnia 22 lutego 2011 roku w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy w Nowej Wsi Lęborskiej

pobierz zarządzenie nr 11/2014   załącznik do zarządzenia nr 11/2014

 

Zarządzenie nr 3a/2014

Wójta Gminy Nowa Wieś Lęborska z dnia 3.03.2014r. roku w sprawie zmiany Zarządzenia nr 4 Wójta Gminy Nowa Wieś Lęborska z dnia 22 lutego 2011 roku w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy w Nowej Wsi Lęborskiej

pobierz zarządzenie nr 3a/2014

 

Zarządzenie nr 9/2013

Wójta Gminy Nowa Wieś Lęborska z dnia 02.07.2013 roku w sprawie zmiany Zarządzenia nr 4 Wójta Gminy Nowa Wieś Lęborska z dnia 22 lutego 2011 roku w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy w Nowej Wsi Lęborskiej pobierz Zarządzenie nr 9/2013 + załącznik nr 1 + załącznik nr 2 (595 KB)

 

Zarządzeniem nr 3/2013
Wójta Gminy Nowa Wieś Lęborska z dnia 29 marca 2013 roku w sprawie zmiany zarządzenia nr 4/2011 z dnia 22 lutego 2011 roku w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy w Nowej Wsi Lęborskiej

pobierz Zarządzenie nr 3/2013 (296.7 KB)  załącznik nr 1 (149.8 KB), załącznik nr 2 (196.7 KB)

 

 

Zarządzeniem nr 24/2011
Wójta Gminy Nowa Wieś Lęborska z dnia 22 września 2011 roku w sprawie
w sprawie powierzenia zastępcy skarbnika Gminy Nowa Wieś Lęborska wykonywania określonych obowiązków w zakresie rachunkowości oraz gospodarki finansowej Gminy Nowa Wieś Lęborska

pobierz (45.5 KB)

 

Zarządzeniem nr 23/2011
Wójta Gminy Nowa Wieś Lęborska z dnia 21 września 2011 roku w sprawie zmiany zarządzenia nr 4/2011 z dnia 22 lutego 2011 roku w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy w Nowej Wsi Lęborskiej

pobierz Zarządzenie nr 23/2011

 

Zarządzeniem nr 12/2011
Wójta Gminy Nowa Wieś Lęborska z dnia 1 sierpnia 2011 roku w sprawie zmiany zarządzenia nr 4/2011 z dnia 22 lutego 2011 roku w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy w Nowej Wsi Lęborskiej

 pobierz (69 KB)

 

Zarządzeniem nr 4/2011
Wójta Gminy Nowa Wieś Lęborska z dnia 22 lutego 2011 roku w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy w Nowej Wsi Lęborskiej

 pobierz (105.6 KB)

 

 

 

 

ARCHIWALNE

Zarządzeniem nr 27/2010
Wójta Gminy Nowa Wieś Lęborska z dnia 10 grudnia 2010 roku w sprawie zmiany zarządzenia nr 25 Wójta Gminy Nowa Wieś Lęborska z dnia 31 grudnia 2007 roku w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy w Nowej Wsi Lęborskiej

 pobierz (163.4 KB)

 

Zarządzeniem nr 11A/2010
Wójta Gminy Nowa Wieś Lęborska z dnia 12 kwietnia 2010r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 25 Wójta Gminy Nowa Wieś Lęborska z dnia 31 grudnia 2007 roku w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Urzedu Gminy w Nowej Wsi Lęborskiej

 pobierz zarządzenie (282.6 KB)

i  załącznik nr 7 do regulaminu organizacyjnego: struktura organizacyjna (329.5 KB),

 schemat struktury organizacyjnej  (189.1 KB)

 

Zarządzeniem nr 4/2010
Wójta Gminy Nowa Wieś Lęborska z dnia 27 stycznia 2010r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 25 Wójta Gminy Nowa Wieś Lęborska z dnia 31 grudnia 2007 roku w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy w Nowej Wsi Lęborskiej

 (pobierz) (360.4 KB)

 

Zarządzeniem nr 23/2009
Wójta Gminy Nowa Wieś Lęborska z dnia 4 sierpnia 2009r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 25 Wójta Gminy Nowa Wieś Lęborska w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy w Nowej Wsi Lęborskiej

 (pobierz) (85.5 KB)

 

Zarządzeniem nr 18/2008
Wójta Gminy Nowa Wieś Lęborska z dnia 15 grudnia 2008r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 25 Wójta Gminy Nowa Wieś Lęborska w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy w Nowej Wsi Lęborskiej

 (pobierz) (472.3 KB)

 

Zarządzeniem nr 25/2007
Wójta Gminy Nowa Wieś Lęborska z dnia 31 grudnia 2007 w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy w Nowej Wsi Lęborskiej
 (pobierz)  (11.4

 

 

 

 

Załączniki

zarządzenie.pdf

Data: 2018-05-29 14:59:34 Rozmiar: 2.77M Format: .pdf Pobierz

Liczba odwiedzin : 5180
Podmiot udostępniający informację : Urząd
Osoba wprowadzająca informację : Katarzyna Tabor
Osoba odpowiedzialna za informację : Wioletta Piechowska-Labuda
Czas wytworzenia: 2009-01-30 10:34:00
Czas publikacji: 2018-06-06 09:59:53
Data przeniesienia do archiwum: Brak