Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Obwieszczenie Wójta Gminy Nowa Wieś Lęborska o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgodny na realizację przedsięwzięcia - wykonanie urządzenia wodnego ujęcia wód podziemnych składającego się ze studni głębinowej wraz z obudową powierzchniową na terenie działki 409/17 obręb ewidencyjny Lubowidz, gmina Nowa Wieś Lęborska

2018-04-19 16:28:26
Obwieszczenie Wójta Gminy Nowa Wieś Lęborska o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji: budowa sieci wodociągowej działka nr 389, 383/7 w obrębie ewidencyjnym Lubowidz

2018-04-12 09:26:26
Obwieszczenie Wójta Gminy Nowa Wieś Lęborska o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji: budowie stacji bazowej telefonii komórkowej działka nr 230/1 w obrębie ewidencyjnym Darżewo

2018-04-12 09:23:49
Obwieszczenie Wójta Gminy Nowa Wieś Lęborska o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji: budowa linii kablowej 0,4kV działka nr 606, 607/4 w obrębie ewidencyjnym Krępa Kaszubska

2018-04-12 09:19:40
Informacja Wójta Gminy Nowa Wieś Lęborska o wyniku pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem 184/10 o powierzchni 0,32 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym Łebień, dla której V Wydział Sądu Rejonowego w Lęborku prowadzi księgę wieczystą nr SL1L/0002439/3.

2018-04-10 14:24:31
Obwieszczenie Wójta Gminy Nowa Wieś Lęborska o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w obrębie geodezyjnym Lubowidz gmina Nowa Wieś Lęborska (działka nr 456

2018-04-09 15:48:54
Informacja o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Rozbudowie hali magazynowej do przechowywania ziemniaków na działkach nr ew. 12/1, 12/2 i 12/3 w Obliwicach, gm. Nowa Wieś Lęborska” pod numerem karty 9/2018.

2018-04-06 13:56:35
Wójt Gminy Nowa Wieś Lęborska ogłasza Otwarty Konkurs Ofert na realizację w 2018 r. zadania publicznego wraz z udzieleniem wsparcia finansowego pn ,, Wspieranie i upowrzechnianie kultury fizycznej w Gminie Nowa Wieś Lęborska w 2018 r.

2018-04-05 12:41:58
Wójt Gminy Nowa Wieś Lęborska ogłasza Otwarty Konkurs Ofert na realizację w 2018 r. zadania publicznego wraz z udzieleniem wsparcia finansowego pn,, Działalność wspomagajaca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych w Gminie Nowa Wieś Lęborska w 2018 r.

2018-04-05 12:38:12
Wójt Gminy Nowa Wieś Lęborska ogłasza Otwarty Konkurs Ofert na realizację w 2018 r. zadania publicznego wraz z udzieleniem wsparcia finansowego pn,, Działania na rzecz osób niepełnosprawych ''

2018-04-05 12:27:35