Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Obwieszczenie Wójta Gminy Nowa Wieś Lęborska dotyczące wydania zmiany decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji: budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami oraz niezbędną infrastrukturą techniczną w tym dwie przepompownie ścieków na działce nr 54/6, 120/5, 120/6, 121/1, 121/7, 121/8, 121/9, 122/9, 122/11, 123/1, 123/2, 124/2, 124/3, 129/1, 130/1, 130/7, 130/9, 131/3, 190/4, 191/4, 192/2, 193/2, 194/2, 195/3, 195/4, 228/7, 228/8, 230/2, 234/1, 235/1, 236/1, 237/1, 237/3, 238/1, 239/1, 239/4, 239/5, 239/6, 239/7, 243, 744/2, 857, 858, 863/1, 119/1, 121/3, 121/10, 121/11, 122/4, 122/5, 122/6, 122/7, 122/8, 122/12, 122/13, 122/14, 129/4, 130/4, 130/8, 130/10, 130/11, 234/2, 235/3, 237/4, 239/8, 240/4, 244/12, 244/13, 244/18, 244/25, 244/26, 861 w obrębie ewidencyjnym Lubowidz w m. Mosty, Ługi, Lubowidz

2018-01-18 15:03:42
Informacja Wójta Gminy Nowa Wieś Lęborska o wyniku rokowań na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w m. Kębłowo Nowowiejskie

2018-01-16 15:18:47
Informacja Wójta Gminy Nowa Wieś Lęborska o wyniku rokowań

2018-01-12 15:24:33
Informacja Wójta Gminy Nowa Wieś Lęborska o wyniku pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego

2018-01-12 15:22:08
Wójt Gminy Nowa Wieś Lęborska podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Nowa Wieś Lęborska przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargowej i bezprzetargowej

2018-01-11 15:43:32
Wójt Gminy Nowa Wieś Lęborska podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Nowa Wieś Lęborska przeznaczonych do wydzierżawienia

2018-01-11 15:42:39
Obwieszczenie Wójta Gminy Nowa Wieś Lęborska dotyczące wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Kontynuacji eksploatacji kruszywa naturalnego ze złoża "KĘBŁOWO" na dz. nr 1/5, 1/6, 1/15, 1/16 i 1/18 obręb Kębłowo Nowowiejskie"

2018-01-11 15:24:50
Obwieszczenie Wójta Gminy Nowa Wieś Lęborska o wszczęciu postępowania administracyjnego : Zawiadamiam strony postępowania : że zgodnie z decyzją Samorządowego Kolegium Odwoławczego ponownie zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek P4 Spółka z o.o. z siedziba: 02-677 Warszawa ul. Taśmowa 7 reprezentowana przez pełnomocnika Marcina Majera – BAZA sp. z o.o. 87-100 Toruń ul. Żwirki i Wigury 53 w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji: budowa stacji bazowej telefonii komórkowej: wieża o wysokości całkowitej do 44mnpt, anteny nadawcze i radiolinii oraz urządzenia sterujące u podstawy wieży w szafach systemowych. m. Mosty na dz. nr 114/8 obręb Lubowidz

2018-01-10 14:49:53
Wójt Gminy Nowa Wieś Lęborska ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych

2018-01-05 09:24:31
Obwieszczenie Wójta Gminy Nowa Wieś Lęborska dotyczące budowy sieci energetycznej – linia kablowa 0,4kV dz. nr 259, 253, 67, 66/13, 66/12 w miejscowości Czarnówko w obrębie ewidencyjnym Nowa Wieś Lęborska

2018-01-03 10:49:17