Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
ZAWIADOMIENIE o wyborze oferty na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, ubezpieczenie mienia od kradzieży, ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od szkód materialnych, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczenie szyb od stłuczenia, ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków, ubezpieczenia komunikacyjne (OC, NNW, AC)

ZAWIADOMIENIE o wyborze oferty na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, ubezpieczenie mienia od kradzieży, ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od szkód materialnych, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczenie szyb od stłuczenia, ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków, ubezpieczenia komunikacyjne (OC, NNW, AC)
2009-03-02 13:57:31
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w obrębie ewidencyjnym Nowa Wieś Lęborska

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w obrębie ewidencyjnym Nowa Wieś Lęborska
2009-03-02 13:59:20
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości nie zabudowanej położonej w obrębie ewidencyjnym Wilkowo

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości nie zabudowanej położonej w obrębie ewidencyjnym Wilkowo
2009-03-02 14:03:31
Ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości nie zabudowanej położonej w obrębie ewidencyjnym Lubowidz

Ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości nie zabudowanej położonej w obrębie ewidencyjnym Lubowidz
2009-03-02 14:06:08
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości nie zabudowanych położonych w obrębie ewidencyjnym Łebień

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości nie zabudowanych położonych w obrębie ewidencyjnym Łebień
2009-03-02 14:13:42
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie ewidencyjnym Leśnice , w miejscowości Dziechlino

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie ewidencyjnym Leśnice , w miejscowości Dziechlino
2009-03-02 14:15:38
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Przebudowa dróg gminnych wraz z odwodnieniem w miejscowości mosty - etap II

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Przebudowa dróg gminnych wraz z odwodnieniem w miejscowości mosty - etap II
2009-03-02 14:18:52
WYJAŚNIENIE-Dotyczy: ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej sieci wodociągowej w Mostach z przejściem pod torami na terenach zamkniętych PKP zamieszczonego na stronie internetowej zamawiającego dn. 21.01.2009 r.

WYJAŚNIENIE-Dotyczy: ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej sieci wodociągowej w Mostach z przejściem pod torami na terenach zamkniętych PKP zamieszczonego na stronie internetowej zamawiającego dn. 21.01.2009 r.
2009-03-02 14:24:52
Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Dotyczy: ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej sieci wodociągowej w Mostach z przejściem pod torami na terenach zamkniętych PKP zamieszczonego na stronie internetowej zamawiającego dn. 21.01.2009 r.

Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Dotyczy: ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej sieci wodociągowej w Mostach z przejściem pod torami na terenach zamkniętych PKP zamieszczonego na stronie internetowej zamawiającego dn. 21.01.2009 r.
2009-03-02 14:25:57
ogłasza przetarg nieograniczony na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla budowy sieci wodociągowej w miejscowości Mosty z przejściem po terenach zamkniętych PKP.

 
2009-03-02 14:33:44