Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Dotyczy postępowania:” Instalacja urządzeń solarnych na terenie Gmin Cewice, Nowa Wieś Lęborska i Wicko”

Dotyczy postępowania:” Instalacja urządzeń solarnych na terenie Gmin Cewice, Nowa Wieś Lęborska i Wicko”
2011-03-08 16:30:06
Dotyczy postępowania:” Instalacja urządzeń solarnych na terenie Gmin Cewice, Nowa Wieś Lęborska i Wicko”

Dotyczy postępowania:” Instalacja urządzeń solarnych na terenie Gmin Cewice, Nowa Wieś Lęborska i Wicko”
2011-03-11 09:24:28
Dot.: odpowiedzi na zapytanie do SIWZ „Budowa oczyszczalni ścieków w Łebieniu – etap I”

2010-06-01 15:16:02
Dot.: odpowiedzi na zapytanie do SIWZ „Budowa oczyszczalni ścieków w Łebieniu – etap I”

2010-06-01 15:26:42
Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. ”Instalacja urządzeń solarnych na terenie Gmin Cewice, Nowa Wieś Lęborska i Wicko, MODYFIKACJA - treści SIWZ

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. ”Instalacja urządzeń solarnych na terenie Gmin Cewice, Nowa Wieś Lęborska i Wicko, MODYFIKACJA - treści SIWZ
2011-03-08 16:38:31
Dot.: unieważnienia postępowania RRG-341-26/10 pn. „Dostawa oleju napędowego w 2011 roku”

Dot.: unieważnienia postępowania RRG-341-26/10 pn. „Dostawa oleju napędowego w 2011 roku”
2010-12-03 09:20:22
Dot.: unieważnienia postępowania RRG-341-6/10 pn. „Wykonanie 3 otworów obserwacyjnych jakości wód w rejonie oczyszczalni ścieków w Darżewie”

2010-05-25 14:27:50
Gmina Nowa Wieś Lęborska ogłasza przetarg na: Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Nowej Wsi Lęborskiej Numer ogłoszenia: 145397 - 2010; data zamieszczenia: 07.06.2010

Gmina Nowa Wieś Lęborska ogłasza przetarg na: Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Nowej Wsi Lęborskiej Numer ogłoszenia: 145397 - 2010; data zamieszczenia: 07.06.2010
2010-06-07 15:38:26
Gmina Nowa Wieś Lęborska ogłasza przetarg na: Dostawa wraz z montażem wyposażenia placów zabaw w 19 miejscowościach Gminy Nowa Wieś Lęborska Numer ogłoszenia: 149085-2010, data zamieszczenia 10.06.2010r.

Gmina Nowa Wieś Lęborska ogłasza przetarg na: Dostawa wraz z montażem wyposażenia placów zabaw w 19 miejscowościach Gminy Nowa Wieś Lęborska Numer ogłoszenia: 149085-2010, data zamieszczenia 10.06.2010r.
2010-06-10 12:53:56
Gmina Nowa Wieś Lęborska ogłasza przetarg nieograniczony na wykonywanie usług w zakresie odśnieżania dróg gminnych


2010-02-05 14:00:07