Rejestr zmian

Data i godzina Dział / Tytuł Osoba dokonująca zmian Opis
2017-06-27 12:53:56 Zarządzenia Wójta / ROK 2017 Jarosław Lipski Edycja artykułu
2017-06-26 15:40:29 Ogłoszenia / Obwieszczenie Wójta Gminy Nowa Wieś Lęborska - Zawiadamiam, że w dniu 09.06.2017r. wydana została decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji: budowa sieci kanalizacji sanitarnej długości ca 5,5km z przepompowniami ścieków i przyłączami oraz sieć wodociągowa długości ca 0,1 i infrastrukturą elektryczną dla przepompowni na dz. nr 39/6, 668, 41/87, 41/98, 41/36, 41/38, 114/11, 41/27, 63/1, 69/12, 73/1, 41/49, 41/18, 41/26, 41/112, 114/3, 41/111, 42/7, 42/27, 42/16, 3/10-L, 43/95, 43/34, 43/61, 43/84, 47, 43/91, 745, 41/20, 112/3, 154, 152/5, 155/9 w obrębie ewidencyjnym Lubowidz. . Jarosław Lipski Publikacja artykułu
2017-06-26 15:37:06 Ogłoszenia / Obwieszczenie Wójta Gminy Nowa Wieś Lęborska - Zawiadamiam, że w dniu 09.06.2017r. wydana została decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji: budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przepompowniami ścieków i przyłączami oraz siecią wodociągową i instalacją elektryczną dla przepompowni dz. nr 367, 379/1, 377/5, 377/12, 382/1, 112/3, 373, 381/12, 383/7, 456/14, 456/45, 456/26, 356/24, 356/3, 325/3, 389, 388/1, 456/41, 323/4, 317/1, 317/2, 317/16, 325/2, 338/2, 338/3, 338/4, 337/3, 337/2, 325/1, 347/1, 347/2, 350/18, 344/5, 349/11, 348, 349/13, 346/19, 344/4, 343, 311, 272/1, 286, 282, 399, 393/16, 455/3, 393/14, 412, 298, 254, 252/106, 252/9, 252/99, 252/79, 252/82, 252/32, 252/33, 252/55, 252/36, 356/13, 356/18, 252/52, 352/10, 855/1, 354/6 w obrębie ewidencyjnym Lubowidz. . Jarosław Lipski Publikacja artykułu
2017-06-26 15:31:54 Ogłoszenia / OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów obrębów geodezyjnych Kębłowo Nowowiejskie i Wilkowo Nowowiejskie w gminie Nowa Wieś Lęborska wraz z prognozą oddziaływania na środowisko Jarosław Lipski Publikacja artykułu
2017-06-26 15:29:59 Ogłoszenia / OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozami oddziaływania na środowisko Jarosław Lipski Publikacja artykułu
2017-06-26 15:13:19 Ogłoszenia / OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Nowa Wieś Lęborska, gmina Nowa Wieś Lęborska Jarosław Lipski Publikacja artykułu
2017-06-23 15:10:34 Urząd Gminy / INFORMACJA O WYNIKU NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE - ds. archiwum zakładowego Jarosław Lipski Publikacja artykułu
2017-06-23 15:09:51 Urząd Gminy / INFORMACJA O WYNIKU NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE - ds. administracyjnych i techniczno-kancelaryjnych Jarosław Lipski Edycja artykułu
2017-06-23 15:08:15 Urząd Gminy / INFORMACJA O WYNIKU NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE - ds. administracyjnych i techniczno-kancelaryjnych Jarosław Lipski Publikacja artykułu
2017-06-22 15:03:19 Przetargi / OGŁOSZENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO: Budowa budynku filii bibliotecznej w miejscowości Janowice. Ogłoszenie nr 536654-N-2017 z dnia 2017-06-22 r. Łukasz Mertowski Publikacja artykułu