Rejestr zmian

Data i godzina Dział / Tytuł Osoba dokonująca zmian Opis
2018-07-20 13:11:52 Przetargi / INFORMACJA z otwarcia ofert dot. przetargu nieograniczonego pn. Zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do szkół z terenu Gminy Nowa Wieś Lęborska w roku szkolnym 2018/2019. Łukasz Mertowski Edycja artykułu
2018-07-20 13:09:45 Przetargi / INFORMACJA z otwarcia ofert dot. przetargu nieograniczonego pn. Zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do szkół z terenu Gminy Nowa Wieś Lęborska w roku szkolnym 2018/2019. Łukasz Mertowski Publikacja artykułu
2018-07-20 13:03:24 Przetargi / INFORMACJA z otwarcia ofert dot. przetargu nieograniczonego pn. Dowóz dzieci do szkół w roku szkolnym 2018/2019. Łukasz Mertowski Publikacja artykułu
2018-07-20 12:55:41 Przetargi / INFORMACJA z otwarcia ofert dot. przetargu nieograniczonego pn. Remont chodnika wzdłuż ul. Mostowej w Nowej Wsi Lęborskiej. Łukasz Mertowski Publikacja artykułu
2018-07-18 14:48:18 Ogłoszenia / OGŁOSZENIE Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2018.450) oraz Uchwały nr XXXIX/397/17 Rady Gminy Nowa Wieś Lęborska z dnia 24 listopada 2017 roku w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Nowa Wieś Lęborska z organizacjami pozarządowymi na rok 2018 Wójt Gminy Nowa Wieś Lęborska ogłasza Otwarty Konkurs Ofert na realizację w 2018 r. zadania publicznego wraz z udzieleniem wsparcia finansowego (dotacji z budżetu) I. Rodzaj zadania: Promocja i organizacja wolontariatu. Jarosław Lipski Publikacja artykułu
2018-07-18 14:37:54 Ogłoszenia / OGŁOSZENIE Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2018.450) oraz Uchwały nr XXXIX/397/17 Rady Gminy Nowa Wieś Lęborska z dnia 24 listopada 2017 roku w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Nowa Wieś Lęborska z organizacjami pozarządowymi na rok 2018 Wójt Gminy Nowa Wieś Lęborska ogłasza Otwarty Konkurs Ofert na realizację w 2018 r. zadania publicznego wraz z udzieleniem wsparcia finansowego (dotacji z budżetu) I. Rodzaj zadania: Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym. Jarosław Lipski Publikacja artykułu
2018-07-18 13:59:32 Urząd Gminy / OGŁOSZENIE O NABORZE NA CZAS ZASTĘPSTWA W ZWIĄZKU Z USPRAWIEDLIWIONĄ NIEOBECNOŚCIĄ PRACOWNIKA W URZĘDZIE GMINY W NOWEJ WSI LĘBORSKIEJ na stanowisku ds. planowania przestrzennego w pełnym wymiarze czasu pracy Jarosław Lipski Publikacja artykułu
2018-07-18 13:57:51 Urząd Gminy / INFORMACJA O WYNIKU NABORU NA CZAS ZASTĘPSTWA W ZWIĄZKU Z USPRAWIEDLIWIONĄ NIEOBECNOŚCIĄ PRACOWNIKA Jarosław Lipski Publikacja artykułu
2018-07-18 11:14:23 Oświata / Informacja o podstawowych kwotach dotacji oraz statystycznej liczbie uczniów Jarosław Lipski Edycja artykułu
2018-07-17 09:51:52 2018 / Okręgi wyborcze Jarosław Lipski Edycja artykułu