Rejestr zmian

Data i godzina Dział / Tytuł Osoba dokonująca zmian Opis
2017-12-13 14:02:47 Ogłoszenia / Obwieszczenie Wójta Gminy Nowa Wieś Lęborska o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na Rozbudowie budynku inwentarskiego o oborę dla 90 DJP, na działce nr 9/72 w obrębie Leśnice gm. Nowa Wieś Lęborska Katarzyna Tabor Publikacja artykułu
2017-12-13 13:53:00 Ogłoszenia / Obwieszczenie Wójta Gminy Nowa Wieś Lęborska o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na Rozbudowie budynku inwestorskiego o oborę dla 90 DJP, na działce 9/72 w obrębie Leśnice gm. Nowa Wieś Lęborska Katarzyna Tabor Publikacja artykułu
2017-12-13 13:36:54 Ogłoszenia / Obwieszczenie Wójta Gminy Nowa Wieś Lęborska w sprawie Budowy sieci gazowej średniego ciśnienia dn 63PE dz. nr 347/1, 325/2, 325/3, 373, 377/5, 379/1, 389, 317/16, 317/1, 317/2, 377/12 obr. Lubowidz Katarzyna Tabor Publikacja artykułu
2017-12-12 15:29:43 Ogłoszenia / Informacja o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie uzupełnienia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko Jarosław Lipski Publikacja artykułu
2017-12-12 10:05:28 Kadencja 2014-2018 / Projekty uchwał na sesję nr XL Rady Gminy Elżbieta Szymankiewicz Edycja artykułu
2017-12-12 09:58:36 Kadencja 2014-2018 / Projekty uchwał na sesję nr XL Rady Gminy Elżbieta Szymankiewicz Publikacja artykułu
2017-12-12 09:51:36 Ogłoszenia / ZAWIADOMIENIA O SESJACH RADY GMINY Elżbieta Szymankiewicz Edycja artykułu
2017-12-08 13:14:25 Przetargi / Wójt Gminy Nowa Wieś Lęborska ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w miejscowości Rekowo Lęborskie Katarzyna Tabor Publikacja artykułu