Rejestr zmian

Data i godzina Dział / Tytuł Osoba dokonująca zmian Opis
2018-05-21 14:08:00 Ogłoszenia / ZAWIADOMIENIA O POSIEDZENIACH KOMISJI Elżbieta Szymankiewicz Edycja artykułu
2018-05-18 14:43:51 Ogłoszenia / Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Nowa Wieś Lęborska przeznaczonych do wydzierżawienia Katarzyna Tabor Publikacja artykułu
2018-05-18 14:35:57 Ogłoszenia / Wójt Gminy Nowa Wieś Leborska ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem 184/10 o powierzchni 0,32 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym Łebień, dla której V Wydział Sądu Rejonowego w Lęborku prowadzi księgę wieczystą nr SL1L/0002439/3. Katarzyna Tabor Publikacja artykułu
2018-05-16 12:25:14 Ogłoszenia / ZAWIADOMIENIA O SESJACH RADY GMINY Elżbieta Szymankiewicz Edycja artykułu
2018-05-16 11:33:41 Ogłoszenia / Obwieszczenie Wójta Gminy Nowa Wieś Lęborska o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji: Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia dn63PE dz. nr 706/10, 706/11, 706/9, 706/8, 706/17 w obrębie ewidencyjnym Nowa Wieś Lęborska Katarzyna Tabor Publikacja artykułu
2018-05-16 09:25:15 Ogłoszenia / Informacja Wójta Gminy Nowa Wieś Lęborska o wyniku drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w miejscowości Rekowo Lęborskie, obręb Rekowo Lęborskie, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 315 o pow. 0,4300 ha, dla której V Wydział Sądu Rejonowego w Lęborku prowadzi księgę wieczystą nr SL1L/00004423/2. Katarzyna Tabor Publikacja artykułu
2018-05-16 09:17:53 Ogłoszenia / Informacja Wójta Gminy Nowa Wieś Lęborska o wyniku pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem 225/11 o powierzchni 0,3379 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym Chocielewko, dla której V Wydział Sądu Rejonowego w Lęborku prowadzi księgę wieczystą nr SL1L/00015118/1. Katarzyna Tabor Publikacja artykułu
2018-05-15 10:16:05 Oświadczenia majątkowe / OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE - ROK 2017 Elżbieta Szymankiewicz Edycja artykułu
2018-05-15 10:10:28 Oświadczenia majątkowe / OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE - ROK 2017 Elżbieta Szymankiewicz Edycja artykułu
2018-05-15 09:49:01 Oświadczenia majątkowe / OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE - ROK 2017 Elżbieta Szymankiewicz Edycja artykułu