Rejestr zmian

Data i godzina Dział / Tytuł Osoba dokonująca zmian Opis
2017-10-13 10:13:16 Urząd Gminy / LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA NA STANOWISKO ds. obywatelskich Katarzyna Tabor Publikacja artykułu
2017-10-12 15:47:23 Urząd Gminy / INFORMACJA O WYNIKU NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE ds gospodarki gruntami gminnymi Katarzyna Tabor Publikacja artykułu
2017-10-11 15:20:32 Rejestr działalności regulowanej / Rejestr Działalności Regulowanej Katarzyna Tabor Publikacja artykułu
2017-10-11 12:59:53 Biblioteka Chocielewko / Biblioteka Chocielewko Jarosław Lipski Edycja artykułu
2017-10-11 11:51:20 Biblioteka Chocielewko / Biblioteka Chocielewko Jarosław Lipski Edycja artykułu
2017-10-10 15:01:37 Ogłoszenia / Obwieszczenie Wójta Gminy Nowa Wieś Lęborska o wszczęciu postępowania administracyjnego - Zawiadamiam strony postępowania : że w dniu 01.09.2017r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek Gminy Nowa Wieś Lęborska, ul. Grunwaldzka 24, 84-351 Nowa Wieś Lęborska w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji: budowa terenu sportowo – rekreacyjnego składającego się z urządzeń placu zabaw, siłowni zewnętrznej, wiaty, ławek, boiska do piłki siatkowej i innych obiektów o funkcji sportowo – rekreacyjnej na działce nr 201/2 w obrębie ewidencyjnym Pogorzelice Jarosław Lipski Publikacja artykułu
2017-10-10 14:58:28 Ogłoszenia / Obwieszczenie Wójta Gminy Nowa Wieś Lęborska - Zawiadamiam, że w dniu 11.09.2017r. wydana została decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji: Budowa sieci gazowej dn110PE, dn63PE o ciśnieniu do 0,5MPa, dz. nr 720/15, 1047/1, 752/3, 752/8 obr. Nowa Wieś Lęborska Jarosław Lipski Publikacja artykułu
2017-10-10 14:53:46 Ogłoszenia / Obwieszczenie Wójta Gminy Nowa Wieś Lęborska o wszczęciu postępowania administracyjnego - Zawiadamiam strony postępowania : że w dniu 30.08.2017r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek ENERGA OPERATOR S.A. Oddział w Koszalinie, ul. Morska 10, 75-950 Koszalin pełn. PUEE Projektowanie Usługi Elektroenergetyczne Krzysztof Rzeszutko, ul. Smolańska 4/215 70-026 Szczecin w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji: budowa sieci energetycznej – linia kablowa 0,4kV działka nr 356/3, 356/11, 356/7, 356/6, 354/3, 355 w obrębie ewidencyjnym Lubowidz w zakresie oznaczonym na załączniku graficznym Jarosław Lipski Publikacja artykułu
2017-10-10 14:30:43 Ogłoszenia / Obwieszczenie Wójta Gminy Nowa Wieś Lęborska - Zawiadamiam, że w dniu 05.10.2017r. wydana została decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji: budowa budynku świetlicy wiejskiej z częścią muzealną na działce nr 69/4 w miejscowości Czarnówko w obrębie ewidencyjnym Nowa Wieś Lęborska Jarosław Lipski Publikacja artykułu
2017-10-10 14:25:13 Ogłoszenia / Obwieszczenie Wójta Gminy Nowa Wieś Lęborska o wszczęciu postępowania administracyjnego - w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji: budowa sieci kanalizacji sanitarnej o długości do 1km na działce nr 381/3 w obrębie ewidencyjnym Lubowidz Jarosław Lipski Publikacja artykułu