Rejestr zmian

Data i godzina Dział / Tytuł Osoba dokonująca zmian Opis
2018-09-20 08:59:02 2018 / I N F O R M A C J A Gminnej Komisji Wyborczej w Nowej Wsi Lęborskiej z dnia 18 września 2018 roku. Jarosław Lipski Edycja artykułu
2018-09-20 08:58:04 2018 / I N F O R M A C J A Gminnej Komisji Wyborczej w Nowej Wsi Lęborskiej z dnia 18 września 2018 roku. Jarosław Lipski Edycja artykułu
2018-09-20 08:56:12 2018 / O B W I E S Z C Z E N I E WÓJTA GMINY NOWA WIEŚ LĘBORSKA z dnia 19 września 2018 roku w sparwie informacji o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 roku. Jarosław Lipski Publikacja artykułu
2018-09-19 11:56:56 Ogłoszenia / Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Nowa Wieś Lęborska przeznaczonych do wydzierżawienia Jarosław Lipski Publikacja artykułu
2018-09-19 10:14:04 Ogłoszenia / ZAWIADOMIENIA O POSIEDZENIACH KOMISJI Elżbieta Szymankiewicz Edycja artykułu
2018-09-18 15:50:04 2018 / I N F O R M A C J A Gminnej Komisji Wyborczej w Nowej Wsi Lęborskiej z dnia 18 września 2018 roku. Katarzyna Tabor Publikacja artykułu
2018-09-18 15:18:42 2018 / OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Nowej Wsi Lęborskiej Katarzyna Tabor Edycja artykułu
2018-09-18 15:17:27 2018 / OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Nowej Wsi Lęborskiej Katarzyna Tabor Publikacja artykułu
2018-09-17 16:04:32 2018 / I N F O R M A C J A Gminnej Komisji Wyborczej w Nowej Wsi Lęborskiej z dnia 14 września 2018 roku. Jarosław Lipski Publikacja artykułu
2018-09-17 16:02:20 2018 / POSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego w Słupsku I z dnia 14 września 2018 r. Jarosław Lipski Publikacja artykułu